Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:456 · Visa fulltext
Lag (2005:456) om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2014-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:141, bet. 2004/05:SkU33, rskr. 2004/05:286
Ändring, SFS 2011:1416
Rubrik: Lag (2011:1416) om ändring i lagen (2005:456) om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria
Omfattning: utgår 3 §
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2014:1365
Rubrik: Förordning (2014:1365) om ikraftträdande av lagen (2005:456) om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria
Omfattning: ikrafttr.