Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:389 · Visa fulltext
Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED D
Ikraft: 2003-07-25
Förarbeten: Prop. 2002/03:110, bet. 2002/03:TU6, rskr. 2002/03:228, EGTL108/2002 s7, EGTL108/2002 s21, EGTL108/2002 s33, EGTL108/2002 s51, EGTL201/2002 s37
CELEX-nr: 32002L0019, 32002L0020, 32002L0021, 32002L0022, 32002L0058
Upphävd: 2022-06-03
Ändring, SFS 2003:743
Rubrik: Lag (2003:743) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap 22 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2005:240
Rubrik: Lag (2005:240) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §; ny 5 kap 6 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Bet. 2004/05:TU17, rskr. 2004/05:201
Ändring, SFS 2005:493
Rubrik: Lag (2005:493) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap 8, 21 §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:144, bet. 2004/05:JuU33, rskr. 2004/05:275
Ändring, SFS 2006:26
Rubrik: Lag (2006:26) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 4 kap 11 §, 5 kap 7, 14 §§, 7 kap 11 §, 8 kap 21 §; ny 7 kap 10 a §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:175, bet. 2005/06:TU4, rskr. 2005/06:142
Ändring, SFS 2006:586
Rubrik: Lag (2006:586) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 4 kap 14 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:191, bet. 2005/06:TU16, rskr. 2005/06:331
Ändring, SFS 2006:636
Rubrik: Lag (2006:636) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295
Ändring, SFS 2006:737
Rubrik: Lag (2006:737) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap 22 §, 7 kap 2 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:881
Rubrik: Lag (2007:881) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: nuvarande 7 kap 10 a § betecknas 10 b §; ändr. 8 kap. 19, 21 §§; nya 7 kap 10 a, 13 a §§, 8 kap 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, rubr. närmast före 7 kap 13 a §, 8 kap 23, 25, 28 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:119, bet. 2007:08/TU2, rskr. 2007/08:8
Ändring, SFS 2007:1284
Rubrik: Lag (2007:1284) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §
Ikraft: 2008-02-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:8, bet. 2007/08:KU4, rskr. 2007/08:40
Ändring, SFS 2007:1375
Rubrik: Lag (2007:1375) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 7 kap 10 §; ny 7 kap 3 a §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, utg.omr. 22, bet. 2007/08:TU1, rskr. 2007/08:85, EUTL171/2007 s32
CELEX-nr: 32007R0717
Ändring, SFS 2008:473
Rubrik: Lag (2008:473) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 1 kap 7 §, rubr. till 4 kap, 4 kap 4 §; nya 4 kap 12 a, 12 b, 12 c §§, 8 kap 14 a §, rubr. närmast före 4 kap 12 a §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:73, bet. 2007/08:TU13, rskr. 2007/08:228, EGTL108/2002 s7, EGTL108/2002 s.21, EGTL108/2002 s33, EGTL108/2002 s51, EGTL201/2002 s37
CELEX-nr: 32002L0019, 32002L0020, 32002L0021, 32002L0022, L32002L0058
Ändring, SFS 2008:484
Rubrik: Lag (2008:484) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 5 kap 3, 4 §§; nya 5 kap 7 a, 7 b §§
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:86, bet. 2007/08:CU25, rskr. 2007/08:224
Ändring, SFS 2008:600
Rubrik: Lag (2008:600) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 7 kap 17 §
Ikraft: 2008-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237
Ändring, SFS 2008:719
Rubrik: Lag (2008:719) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap 21 §; ny 6 kap 19 a §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:63, bet. 2007/08:FöU15, rskr. 2007/08:266
Ändring, SFS 2009:500
Rubrik: Lag (2009:500) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 3 kap. 18 §, 4 kap. 2 §, 6 kap. 2 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:546
Rubrik: Lag (2009:546) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §, 7 kap. 10 §; ny 8 kap. 19 a §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:159, bet. 2008/09:TU17, rskr. 2008/09:239, EGTL108/2002 s7, EGTL108/2002 s33, EGTL108/2002 s51
CELEX-nr: 32002L0019, 32002L0021, 32002L0022
Ändring, SFS 2009:578
Rubrik: Lag (2009:578) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2008:719
Ikraft: 2009-09-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:63, bet. 2008/09:FöU11, rskr. 2008/09:245
Ändring, SFS 2009:839
Rubrik: Lag (2009:839) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 8 kap. 23, 24, 25 §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:497
Rubrik: Lag (2010:497) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 3 kap. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 23 §§, 4 kap. 4, 13 §§, 5 kap. 14 §, 7 kap. 6, 10 §§, 8 kap. 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 a, 17 §§, rubr. närmast före 3 kap. 23 §; nya 3 kap. 11 a, 12 a, 12 b, 24 §§, 7 kap. 6 a §, rubr. närmast före 3 kap. 6, 10, 11 §§, rubr. närmast efter 3 kap. 11 a §
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:193, bet. 2009/10:TU18, rskr. 2009/10:297
Ändring, SFS 2010:720
Rubrik: Lag (2010:720) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 3 kap. 10 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:115 och 2009/10:193, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331
Ändring, SFS 2010:1973
Rubrik: Lag (2010:1973) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 22 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:590
Rubrik: Lag (2011:590) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: upph. 3 kap. 9, 10 §§, 5 kap. 12, 14 §§, rubr. närmast före 3 kap. 10 §; nuvarande 5 kap. 6 a § betecknas 5 kap. 6 b §; ändr. 1 kap. 7 §, 3 kap. 4, 11, 17 §§, 4 kap. 3, 5, 8, 9, 10, 12 a, 14 §§, 5 kap. 1, 2, 4, 6 b, 7, 7 a, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19 §§, 6 kap. 1, 3, 18, 22 §§, 7 kap. 3 a, 4, 5, 8, 10, 10 a, 13, 13 a §§, 8 kap. 1, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 23 §§; nya 3 kap. 12 c §, 4 kap. 13 a §, 5 kap. 3 a, 6 a, 6 c, 6 d, 6 e, 7 c, 15 a, 17 a §§, 6 kap. 4 a, 4 b §§, 7 kap. 9 a, 13 b §§, 8 kap. 1 a, 11 a, 12 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 12 c §, 7 kap. 9 a §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:115, bet. 2010/11:TU20, rskr. 2010/11:256, EUTL337/2009 s37, EGTL108/2002 s21, EGTL108/2002 s33, EGTL108/2002 s51, EUTL337/2009 s11, EGTL201/2002 s37, EUTL167/2009 s12
CELEX-nr: 32009L0140, 32002L0020, 32002L0021, 32002L0022, 32009L0136, 32002L0058, 32009R0544
Ändring, SFS 2012:127
Rubrik: Lag (2012:127) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 1, 5 §§, rubr. närmast före 6 kap.; nya 6 kap. 3 a, 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 16 f §§, rubr. närmast före 6 kap. 16 a §
Ikraft: 2012-05-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:46, bet. 2011/12:JuU28, rskr. 2011/12:166, EUTL105/2006 s54
CELEX-nr: 32006L0024
Ändring, SFS 2012:285
Rubrik: Lag (2012:285) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 8, 16 c, 19, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 6 kap. 19 §; ny 6 kap. 10 a §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:213
Ändring, SFS 2012:518
Rubrik: Lag (2012:518) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 a §
Ikraft: 2012-08-01
Förarbeten: Bet. 2011/12:JuU26, prop. 2011/12:146, rskr. 2011/12:288–289
Ändring, SFS 2013:47
Rubrik: Lag (2013:47) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 a, 10 §§
Ikraft: 2013-03-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:37, bet. 2012/13:TU5, rskr. 2012/13:145, EUTL172/2012 s10
CELEX-nr: 32012R0531
Ändring, SFS 2013:103
Rubrik: Lag (2013:103) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 8 kap. 26 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2014:146
Rubrik: Lag (2014:146) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: nya 5 kap. 15 b, 15 c §§
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:79, bet. 2013/14:CU24, rskr. 2013/14:184, EGTL204/1998 s37, EUTL316/2012 s12
CELEX-nr: 398L0034, 32012R1025
Ändring, SFS 2014:211
Rubrik: Lag (2014:211) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 4 kap. 11 §, 5 kap. 13 §, 7 kap. 1, 3, 3 a, 4, 10 §§
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:72, bet. 2013/14:TU15, rskr. 2013/14:195, EGTL108/2002 s7, EUTL337/2009 s37, EGTL108/2002 s33, EGTL108/2002 s51, EUTL337/2009 s11, EGTL201/2002 s37, EUTL172/2012 s10
CELEX-nr: 32002L0019, 32009L0140, 32002L0021, 32002L0022, 32009L0136, 32002L0058, 32012R0531
Ändring, SFS 2014:734
Rubrik: Lag (2014:734) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 6 kap. 13, 22 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:344
Rubrik: Lag (2016:344) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 a, 10 §§
Ikraft: 2016-04-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:92, bet. 2015/16:TU12, rskr. 2015/16:184
Ändring, SFS 2016:393
Rubrik: Lag (2016:393) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §
Ikraft: 2016-06-13
Förarbeten: Prop. 2015/16:93, bet. 2015/16:TU15, rskr. 2015/16:219
Ändring, SFS 2016:536
Rubrik: Lag (2016:536) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 7 kap. 10 §; ny 4 kap. 13 b §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:73, bet. 2015/16:TU19, rskr. 2015/16:246, direktiv 2014/61/EU
Ändring, SFS 2016:1311
Rubrik: Lag (2016:1311) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 22 §
Ikraft: 2017-02-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119
Ändring, SFS 2017:406
Rubrik: Lag (2017:406) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: nya 5 kap. 7 d §, 6 kap. 10 b §, rubr. närmast före 6 kap. 10 b §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:113, bet. 2016/17:FöU12, rskr. 2016/17:258
Ändring, SFS 2018:366
Rubrik: Lag (2018:366) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 6 kap. 2 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:24
Ändring, SFS 2018:1917
Rubrik: Lag (2018:1917) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 3 kap. 8 §, 6 kap. 19 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17
Ändring, SFS 2018:1962
Rubrik: Lag (2018:1962) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 8 kap. 26 §
Ikraft: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40
Ändring, SFS 2019:183
Rubrik: Lag (2019:183) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 a §
Ikraft: 2019-05-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:41, bet. 2018/19:TU10, rskr. 2018/19:167
Ändring, SFS 2019:497
Rubrik: Lag (2019:497) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 16 a, 16 d §§
Ikraft: 2019-10-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:86, bet. 2018/19:JuU27, rskr. 2018/19:296
Ändring, SFS 2019:1206
Rubrik: Lag (2019:1206) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 3 kap. 6, 11, 23, 24 §§, 7 kap. 6 §, 8 kap. 19, 19 a §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:15, bet. 2019/20:TU4, rskr. 2019/20:74
Ändring, SFS 2020:340
Rubrik: Lag (2020:340) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 22 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:120, bet. 2019/20:CU23, rskr. 2019/20:254
Ändring, SFS 2021:240
Rubrik: Lag (2021:240) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 8, 16 c, 16 d, 21, 22 §§; ny 6 kap. 16 g §
Ikraft: 2021-05-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:72, bet. 2020/21:JuU16, rskr. 2020/21:234
Ändring, SFS 2022:483
Omfattning: upph.
Ikraft: 2022-06-03