Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:367 · Visa fulltext
Lag (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2004-03-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:109, bet. 2002/03:TU5, rskr. 2002/03:191, EGTL13/2002 s9, EGTL324/2002 s53, EGTL319/1994 s20
CELEX-nr: 32001L0096, 32002L0084, 31994L0057
Ändring, SFS 2011:550
Rubrik: Lag (2011:550) om ändring i lagen (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-06-17
Förarbeten: Prop. 2010/11:116, bet. 2010/11:TU23, rskr. 2010/11:259, EUTL131/2009 s11
CELEX-nr: 32009R0391
Ändring, SFS 2015:440
Rubrik: Lag (2015:440) om ändring i lagen (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2015-08-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260