Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:1204 · Visa fulltext
Lag (2003:1204) om skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer i småhus
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:19, bet. 2003/04:SkU11, rskr. 2003/04:119, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2004:132
Rubrik: Lag (2004:132) om ändring i lagen (2003:1204) om skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer i småhus
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2004-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:64, bet. 2003/04:SkU26, rskr. 2003/04:156
Ändring, SFS 2004:754
Rubrik: Lag (2004:754) om ändring i lagen (2003:1204) om skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer i småhus
Omfattning: ändr. 16 §, rubr. närmast före 16 §
Ikraft: 2004-11-01
Förarbeten: Bet. 2004/05:SkU3, rskr. 2004/05:1