Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:845 · Visa fulltext
Lag (2001:845) om upplösning av stiftelser i vissa fall
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:145, bet. 2001/02:KU4, rskr. 2001/02:19
Ändring, SFS 2006:736
Rubrik: Lag (2006:736) om ändring i lagen (2001:845) om upplösning av stiftelser i vissa fall
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356