Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:183 · Visa fulltext
Lag (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ändring, SFS 2002:66
Rubrik: Lag (2002:66) om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 6 §§, 2 kap 1, 14 §§
Ikraft: 2002-04-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:53, bet. 2001/02:KU8, rskr. 2001/02:147
Ändring, SFS 2003:735
Rubrik: Lag (2003:735) om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
Omfattning: ändr 2 kap 8 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:539
Rubrik: Lag (2004:539) om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 6 §§, 2 kap 1 §, rubr. till 2 kap; nya 2 kap 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 2 kap 1, 15, 16, 20, 22, 23, 24 §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:86, bet. 2003/04:KU18, rskr. 2003/04:213
Ändring, SFS 2005:846
Rubrik: Lag (2005:846) om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 3, 4 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:163, bet. 2005/06:KU9, rskr. 2005/06:33
Ändring, SFS 2008:1275
Rubrik: Lag (2008:1275) om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:42, bet. 2008/09:KU4, rskr. 2008/09:75
Ändring, SFS 2009:493
Rubrik: Lag (2009:493) om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2013:1158
Rubrik: Lag (2013:1158) om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2014-01-28
Förarbeten: Prop. 2013/14:37, bet. 2013/14:KU9, rskr. 2013/14:124
Ändring, SFS 2018:221
Rubrik: Lag (2018:221) om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
Omfattning: upph. 3 kap.; ändr. 1 kap. 2, 3, 7 §§, 2 kap. 14, 24 §§, rubr. närmast före 1 kap. 2 §; nya 1 kap. 5 a, 8 §§, rubr. närmast före 1 kap. 8 §
Ikraft: 2018-05-25 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:115, bet. 2017/18:KU24, rskr. 2017/18:225