Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:980 · Visa fulltext
Socialavgiftslag (2000:980)
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:7, 2000/01:8, bet. 2000/01:SkU4, 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32
Ändring, SFS 2001:909
Rubrik: Lag (2001:909) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:18, bet. 2001/02:SkU5, rskr. 2001/02:61
Ändring, SFS 2001:1174
Rubrik: Lag (2001:1174) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:45, bet. 2001/02:SkU12, rskr. 2001/02:122
Ändring, SFS 2002:216
Rubrik: Lag (2002:216) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 3 kap 16 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215
Ändring, SFS 2002:973
Rubrik: Lag (2002:973) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 kap 26 §, 3 kap 13 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24
Ändring, SFS 2003:551
Rubrik: Lag (2003:551) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2004:849
Rubrik: Lag (2004:849) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §, p 7 övergångs.best.
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2004:1056
Rubrik: Lag (2004:1056) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 kap 26, 28 §§, 3 kap 13, 18, 19 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:1, bet. 2004/05:FiU1, rskr. 2004/05:47
Ändring, SFS 2004:1243
Rubrik: Lag (2004:1243) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:21, bet. 2004/05:SfU5, rskr. 2004/05:111
Ändring, SFS 2004:1244
Rubrik: Lag (2004:1244) om ändring i lagen (2004:1056) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 kap 26 § i 2004:1056
Förarbeten: Prop. 2004/05:21, bet. 2004/05:SfU5, rskr. 2004/05:111
Ändring, SFS 2005:829
Rubrik: Lag (2005:829) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 kap 26 §, 3 kap 13 §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34
Ändring, SFS 2006:1345
Rubrik: Lag (2006:1345) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: upph. 2 kap 28, 29, 30 §§ 3 kap 18, 19 §§, rubr. närmast före 2 kap 28 §, 3 kap 18 §; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 26 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9
Ändring, SFS 2007:284
Rubrik: Lag (2007:284) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 1 kap §; nya 2 kap 28 §, 3 kap 15 a §, rubr. närmast före 2 kap 28 §, 3 kap 15 a §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:84, bet. 2006/07:SfU10, rskr. 2006/07:157
Ändring, SFS 2007:966
Rubrik: Lag (2007:966) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 kap 26 §, 3 kap 13 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU1, rskr. 2007/08:30
Ändring, SFS 2008:824
Rubrik: Lag (2008:824) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 3 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:152, bet. 2008/09:SkU2, rskr. 2008/09:4
Ändring, SFS 2008:1266
Rubrik: Lag (2008:1266) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 kap 28 §, 3 kap 15 a §, rubr. närmast före 2 kap 28 §, 3 kap 15 a §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:7, bet. 2008/09:SfU5, rskr. 2008/09:95
Ändring, SFS 2008:1269
Rubrik: Lag (2008:1269) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 kap 26 §, 3 kap 13 §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:45, bet. 2008/09:SfU5, rskr. 2008/09:95
Ändring, SFS 2009:1064
Rubrik: Lag (2009:1064 ) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);
Omfattning: upph. 2 kap. 13 §, rubr. närmast före 2 kap. 13 §; ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:182, bet. 2009/10:SkU2, rskr. 2009/10:23
Ändring, SFS 2009:1160
Rubrik: Lag (2009:1160) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 13 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FiU1, rskr. 2009/10:42
Ändring, SFS 2010:404
Rubrik: Lag (2010:404) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 3 kap. 13 §
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:120, bet. 2009/10:SfU15, rskr. 2009/10:276
Ändring, SFS 2010:436
Rubrik: Lag (2010:436) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: nya 3 kap. 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 3 kap. 18 §
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:178, bet. 2009/10:SfU16, rskr. 2009/10:278, EUTL379/2006 s5, EUTL193/2007 s6, EUTL337/2007 s35
CELEX-nr: 32006R1998, 32007R0875, 32007R1535
Ändring, SFS 2010:1282
Rubrik: Lag (2010:1282) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7, 8 §§, 2 kap. 15, 18, 19 §§, 3 kap. 10, 16, 17 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1827
Rubrik: Lag (2010:1827) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 13 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:FiU1, rskr. 2010/11:64
Ändring, SFS 2011:294
Rubrik: Lag (2011:294 ) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 4, 11 §§, 3 kap. 2, 7 §§
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2011:1257
Rubrik: Lag (2011:1257) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 5, 7, 10, 11, 21, 24 §§, 3 kap. 12, 15, 15 a, 16, 18 §§, 4 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 2 kap. 5 §, rubr. närmast före 3 kap. 8, 11 §§; nya 2 kap. 10 a, 10 b, 10 c, 10 d §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28
Ändring, SFS 2011:1285
Rubrik: Lag (2011:1285) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 13 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ändring, SFS 2012:758
Rubrik: Lag (2012:758) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: upph. 3 kap. 19 §; ändr. 2 kap. 23, 26 §§, 3 kap. 13, 18 §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37
Ändring, SFS 2012:831
Rubrik: Lag (2012:831) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: upph. 2 kap. 8 §, 3 kap. 6 §, rubr. närmast före 2 kap. 8 §, 3 kap. 6 §; ändr. 3 kap. 12 §, ny 2 kap. 25 a §, rubr. närmast före 2 kap. 25 a §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:18, bet. 2012/13:SfU4, rskr. 2012/13:79
Ändring, SFS 2013:961
Rubrik: Lag (2013:961) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 kap. 19 §; nya 1 kap. 11, 12, 13 §§, 2 kap. 29, 30, 31 §§, rubr. närmast före 1 kap. 11, 13 §§, 2 kap. 29 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2013:1013
Rubrik: Lag (2013:1013) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: upph. 3 kap. 20 §; ändr. 3 kap. 18 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:14, bet. 2013/14:SfU5, rskr. 2013/14:74
Ändring, SFS 2014:1469
Rubrik: Lag (2014:1469) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 13 §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2015:179
Rubrik: Lag (2015:179) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 kap. 28 §, 3 kap. 15 a, 18 §§, rubr. närmast före 2 kap. 28 §, 3 kap. 15 a §
Ikraft: 2015-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:50, bet. 2014/15:SfU10, rskr. 2014/15:147
Ändring, SFS 2015:474
Rubrik: Lag (2015:474) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: upph. 2 kap. 28 §, 3 kap. 15 a §, rubr. närmast före 2 kap. 28 §, 3 kap. 15 a §; ändr. 2 kap. 29 §, 3 kap. 18 §
Ikraft: 2015-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255
Ändring, SFS 2015:776
Rubrik: Lag (2015:776) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 13 §, p 2, 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2015:474
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.
Ändring, SFS 2016:1056
Rubrik: Lag (2016:1056) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 13 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2017:1213
Rubrik: Lag (2017:1213) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 3 §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2018:1163
Rubrik: Lag (2018:1163) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:253, bet. 2017/18:CU38, rskr. 2017/18:382
Ändring, SFS 2018:2085
Rubrik: Lag (2018:2085) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 13 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:1, bet. 2018/19:FiU1, rskr. 2018/19:62
Ändring, SFS 2019:479
Rubrik: Lag (2019:479) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 kap. 29 §; ny 2 kap. 28 §, ny rubr. närmast före 2 kap. 28 §
Ikraft: 2019-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:125
Rubrik: Lag (2020:125) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 kap. 31 §
Ikraft: 2020-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:68, bet. 2019/20:SfU15, rskr. 2019/20:184
Ändring, SFS 2020:953
Rubrik: Lag (2020:953) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:190, bet. 2020/21:SkU5, rskr. 2020/21:33
Ändring, SFS 2020:1060
Rubrik: Lag (2020:1060) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:14, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63
Ändring, SFS 2021:407
Rubrik: Lag (2021:407) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 kap. 11, 30, 31 §§
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:110, bet. 2020/21:SfU19, rskr. 2020/21:300