Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:1225 · Visa fulltext
Lag (2000:1225) om straff för smuggling
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2000:1324
Rubrik: Lag (2000:1324) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 2000/01:9, bet. 2000/01:UU3, rskr. 2000/01:49
Ändring, SFS 2002:886
Rubrik: Lag (2002:886) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3, rskr. 2002/03:20
Ändring, SFS 2003:152
Rubrik: Lag (2003:152) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148
Ändring, SFS 2003:813
Rubrik: Lag (2003:813) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42
Ändring, SFS 2004:123
Rubrik: Lag (2004:123) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 3, 8 §§
Ikraft: 2004-04-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:41, bet. 2003/04:SkU19, rskr. 2003/04:140
Ändring, SFS 2004:210
Rubrik: Lag (2004:210) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:97, bet. 2003/04:SkU27, rskr. 2003/04:187
Ändring, SFS 2004:235
Rubrik: Lag (2004:235) om straff för smuggling
Omfattning: ändr 1 §
Ikraft: 2004-06-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:117, bet. 2003/04:SkU30, rskr. 2003/04:201
Ändring, SFS 2005:318
Rubrik: Lag (2005:318) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2005:461
Rubrik: Lag (2005:461) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:149, bet. 2004/05:SkU32, rskr. 2004/05:258
Ändring, SFS 2006:1328
Rubrik: Lag (2006:1328) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:4, bet. 2006/06:UU4, rskr. 2006/07:24
Ändring, SFS 2007:465
Rubrik: Lag (2007:465) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1, 25 §§
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198
Ändring, SFS 2007:1277
Rubrik: Lag (2007:1277) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41
Ändring, SFS 2008:520
Rubrik: Lag (2008:520) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1, 17 §§; ny 25 a §, rubr. närmast före 25 a §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:68, bet. 20007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203
Ändring, SFS 2010:109
Rubrik: Lag (2010:109) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:63, bet. 2009/10:SkU31, rskr. 2009/10:189
Ändring, SFS 2011:1405
Rubrik: Lag (2011:1405) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2014:677
Rubrik: Lag (2014:677) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1500
Rubrik: Lag (2014:1500) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2016:275
Rubrik: Lag (2016:275) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 8, 31 §§
Ikraft: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2016:489
Rubrik: Lag (2016:489) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 6, 14 §§
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:111, bet. 2015/16:JuU15, rskr. 2015/16:233
Ändring, SFS 2016:545
Rubrik: Lag (2016:545) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 20, 27 §§; ny 20 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232
Ändring, SFS 2018:1315
Rubrik: Lag (2018:1315) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390
Ändring, SFS 2019:42
Rubrik: Lag (2019:42) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Ändring, SFS 2020:835
Rubrik: Lag (2020:835) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 12 §; nya 34, 35, 36 §§, rubr. närmast före 34 §
Ikraft: 2020-11-01
Förarbeten: Prop.2019/20:169, bet. 2020/21:JuU2, rskr. 2021/21:12
Ändring, SFS 2020:901
Rubrik: Lag (2020:901) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1, 2, 7, 12, 14, 15, 27, 28 §§; nya 6 a, 6 b §§
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:200, bet. 2020/21:JuU5, rskr. 2020/21:31
Ändring, SFS 2021:761
Rubrik: Lag (2021:761) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 23, 27 §§, rubr. närmast före 21 §; nya 1 a, 21 a, 21 b, 21 c, 37, 38, 39, 40 §§
Ikraft: 2021-08-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:192, bet. 2020/21:JuU37, rskr. 2020/21:414
Ändring, SFS 2021:1152
Rubrik: Lag (2021:1152) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:23, bet. 2021/22:SkU6, rskr. 2021/22:74
Ändring, SFS 2022:322
Rubrik: Lag (2022:322) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1, 26 §§, rubr. närmast före 26 §; nya 26 a, 29 a §§, rubr. närmast före 29 a §
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243
Ändring, SFS 2022:672
Rubrik: Lag (2022:672) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324
Ändring, SFS 2022:1484
Rubrik: Lag (2022:1484) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2023-02-13
Förarbeten: Prop. 2021/22:256, bet. 2022/23:SkU5, rskr. 2022/23:5.
Ändring, SFS 2022:1777
Rubrik: Lag (2022:1777) om ändring i lagen (2022:1484) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1 § i 2022:1484
Förarbeten: Prop. 2022/23:17, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51