Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:889 · Visa fulltext
Lag (1999:889) om registrering av krigsskada på egendom
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:85, bet. 1998/99:FiU18, rskr. 1998/99:226
Ändring, SFS 2018:325
Rubrik: Lag (2018:325) om ändring i lagen (1999:889) om registrering av krigsskada på egendom
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:24