Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:446 · Visa fulltext
Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:86, bet. 1998/99:SkU21, rskr. 1998/99:243, EGTL302/92 s1
CELEX-nr: 392R2913
Ändring, SFS 1999:1332
Rubrik: Lag (1999:1332) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8, 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110
Ändring, SFS 2001:903
Rubrik: Lag (2001:903) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Omfattning: ändr. 3, 8 §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:29, bet. 2001/02:SkU9, rskr. 2001/02:63
Ändring, SFS 2002:264
Rubrik: Lag (2002:264) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Omfattning: ändr. 6 §, rubr. närmast före 14 §; ny 14 a §
Ikraft: 2002-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:94, bet. 2001/02:SkU22, rskr. 2001/02:232
Ändring, SFS 2002:427
Rubrik: Lag (2002:427) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Omfattning: ändr. 13, 14 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2009:483
Rubrik: Lag (2009:483) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:1339
Rubrik: Lag (2009:1339) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107
Ändring, SFS 2009:1340
Rubrik: Förordning (2009:1340) om ikraftträdande av lagen (2009:1339) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Omfattning: ikrafttr. av 2009:1339
Ändring, SFS 2011:292
Rubrik: Lag (2011:292 ) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2011:1395
Rubrik: Lag (2011:1395) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Omfattning: ändr. 13, 14 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2016:273
Rubrik: Lag (2016:273) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2017:1198
Rubrik: Lag (2017:1198) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:16, bet. 2017/18:SkU3, rskr. 2017/18:79
Ändring, SFS 2018:699
Rubrik: Lag (2018:699) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:187. bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:3
Ändring, SFS 2023:205
Rubrik: Lag (2023:205) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:46, bet. 2022/23:SkU10, rskr. 2022/23:167