Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:446 · Visa fulltext
Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:86, bet. 1998/99:SkU21, rskr. 1998/99:243, EGTL302/92 s1
CELEX-nr: 392R2913
Ändring, SFS 1999:1332
Rubrik: Lag (1999:1332) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8, 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110
Ändring, SFS 2001:903
Rubrik: Lag (2001:903) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Omfattning: ändr. 3, 8 §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:29, bet. 2001/02:SkU9, rskr. 2001/02:63
Ändring, SFS 2002:264
Rubrik: Lag (2002:264) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Omfattning: ändr. 6 §, rubr. närmast före 14 §; ny 14 a §
Ikraft: 2002-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:94, bet. 2001/02:SkU22, rskr. 2001/02:232
Ändring, SFS 2002:427
Rubrik: Lag (2002:427) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Omfattning: ändr. 13, 14 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2009:483
Rubrik: Lag (2009:483) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:1339
Rubrik: Lag (2009:1339) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107
Ändring, SFS 2009:1340
Rubrik: Förordning (2009:1340) om ikraftträdande av lagen (2009:1339) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Omfattning: ikrafttr. av 2009:1339
Ändring, SFS 2011:292
Rubrik: Lag (2011:292 ) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2011:1395
Rubrik: Lag (2011:1395) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Omfattning: ändr. 13, 14 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2016:273
Rubrik: Lag (2016:273) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2017:1198
Rubrik: Lag (2017:1198) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:16, bet. 2017/18:SkU3, rskr. 2017/18:79
Ändring, SFS 2018:699
Rubrik: Lag (2018:699) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:187. bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:3