Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:216 · Visa fulltext
Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:43, bet. 1998/99:JuU15, rskr. 1998/99:166
Ändring, SFS 2004:525
Rubrik: Lag (2004:525) om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:123, bet. 2003/04:TU14, rskr. 2003/04:258
Ändring, SFS 2008:328
Rubrik: Lag (2008:328) om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188
Ändring, SFS 2010:518
Rubrik: Lag (2010:518) om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Ändring, SFS 2022:375
Rubrik: Lag (2022:375) om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:83, bet. 2021/22:TU9, rskr. 2021/22:229