Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:587 · Visa fulltext
Lag (1998:587) om rätt för landstinget och kommunerna i Skåne län och Västra Götalands län att lämna bidrag till annan kommun
Departement: Finansdepartementet K
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:153, bet. 1997/98:FiU28, rskr. 1997/98:311