Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1620 · Visa fulltext
Lag (1998:1620) om beskattning av valutakursreserv
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:28, bet. 1998/99:SkU8, rskr. 1998/99:70
Ändring, SFS 1999:1303
Rubrik: Lag (1999:1303) om ändring i lagen (1998:1620) om beskattning av valutakursreserv
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117