Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:112 · Visa fulltext
Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 1998-05-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:15, bet. 1997/98:JuU11, rskr. 1997/98:149
Ändring, SFS 2005:315
Rubrik: Lag (2005:315) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. Ju2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2010:401
Rubrik: Lag (2010:401) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:70, bet. 2009/10:KU34, rskr. 2009/10:274
Ändring, SFS 2017:1137
Rubrik: Lag (2017:1137) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36
Ändring, SFS 2018:1314
Rubrik: Lag (2018:1314) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390, direktiv (EU) 2017/541
Ändring, SFS 2022:670
Rubrik: Lag (2022:670) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 7 §; ny 5 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324