Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:238 · Visa fulltext
Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:107, 1996/97:150, bet. 1996/97:AU13, rskr. 1996/97:236
Ändring, SFS 1997:240
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1997:580
Rubrik: Lag (1997:580) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 22 §
Förarbeten: Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:1269
Rubrik: Lag (1997:1269) om ändring i lagen (1997:580) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 22 § i 1997:580
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 14, bet. 1997/98:AU1, rskr. 1997/98:125
Ändring, SFS 1997:1271
Rubrik: Lag (1997:1271) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 14, 19 §§
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 14, bet. 1997/98:AU1, rskr. 1997/98:125
Ändring, SFS 1998:391
Rubrik: Lag (1998:391) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 60 §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 1998:1783
Rubrik: Lag (1998:1783) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 3 a, 6, 14, 17, 19, 22 §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr. 13, bet. 1998/99:AU1, rskr. 1998/99:105
Ändring, SFS 2000:627
Rubrik: Lag (2000:627) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 9, 11, 14, 16, 17, 19, 30, 46 §§
Ikraft: 2000-08-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:98, bet. 1999/2000:AU7, rskr. 1999/2000:230
Ändring, SFS 2000:1460
Rubrik: Lag (2000:1460) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 19, 30 §§, rubr. närmast före 19 §; ändr. 9, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 43, 44, 45, 46 §§, rubr. närmast före 46 §; nya 9 a, 13 a, 17 a, 45 a §§, rubr. närmast före 45 a §
Ikraft: 2001-02-05 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:139, bet. 2000/01:AU5, rskr. 2000/01:102
Ändring, SFS 2001:28
Rubrik: Lag (2001:28) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 2001-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:142, bet. 2000/01:JuU5, rskr. 2000/01:132
Ändring, SFS 2001:63
Rubrik: Lag (2001:63) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 2002-06-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137
Ändring, SFS 2001:1153
Rubrik: Lag (2001:1153) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: nya 48 a, 48 b, 48 c, 48 d, 48 e §§
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:129, bet. 2001/02:KU3, rskr. 2001/02:18
Ändring, SFS 2002:144
Omfattning: ikrafttr. av 2001:63
Ändring, SFS 2002:205
Rubrik: Lag (2002:205) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215
Ändring, SFS 2002:544
Rubrik: Lag (2002:544) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2002-08-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:151, bet. 2001/02:AU7, rskr. 2001/02:243
Ändring, SFS 2002:545
Rubrik: Lag (2002:545) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: nuvarande 48 e § betecknas 48 f §; ändr. 47, 48, 48 f, 51, 52, 54, 57, 59, 66 §§; ny 48 e §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:151, bet. 2001/02:AU7, rskr. 2001/02:243
Ändring, SFS 2002:626
Rubrik: Lag (2002:626) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17, 46 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:161, bet. 2001/02:UbU15, rskr. 2001/02:312
Ändring, SFS 2002:1134
Rubrik: Lag (2002:1134) om ändring i lagen (2002:545) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 2002:545
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, utg.omr. 13, bet. 2002/03:AU1, rskr. 2002/03:78
Ändring, SFS 2004:184
Rubrik: Lag (2004:184) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Ändring, SFS 2003:330
Rubrik: Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 7, 17, 18, 23 §§; nya 14 a, 19, 30, 30 a §
Ikraft: 2003-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:44, bet. 2002/03:AU8, rskr. 2002/03:200
Ändring, SFS 2003:469
Rubrik: Lag (2003:469) om ändring i lagen (2002:1134) om ändring i lagen (2002:545) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. ikrafttr. till 2002:545
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235
Ändring, SFS 2004:836
Rubrik: Lag (2004:836) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 48 c, 48 d §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2004:880
Rubrik: Lag (2004:880) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:158, bet. 2004/05:SoU5, rskr. 2004/05:25
Ändring, SFS 2005:1197
Rubrik: Lag (2005:1197) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, utg.omr. 13, bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109
Ändring, SFS 2006:6
Rubrik: Lag (2006:6) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 a §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:19, bet. 2005/06:SkU6, rskr. 2005/06:113
Ändring, SFS 2006:133
Rubrik: Lag (2006:133) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: nuvarande 48 e, 48 f §§ betecknas 48 f, 48 g §§; ändr. den nya 48 g §; ny 48 e §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:52, bet. 2005/06:AU4, rskr. 2005/06:162
Ändring, SFS 2006:470
Rubrik: Lag (2006:470) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 3 a §; nuvarande 48 f, 48 g §§ betecknas 48 g, 48 i §§; ändr. 3, 13, 28, 29 §§, de nya 48 g, 48 i §§; nya 48 h, 68 a §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:152, bet. 2005/06:AU10, rskr. 2005/06:316
Ändring, SFS 2006:827
Rubrik: Lag (2006:827) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357
Ändring, SFS 2006:1527
Rubrik: Lag (2006:1527) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:17, bet. 2006/07:UbU2, rskr. 2006/07:53
Ändring, SFS 2006:1546
Rubrik: Lag (2006:1546) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 18, 19, 30 a §§, rubr. närmast före 18 §; ändr. 7, 12, 13 a, 25, 26, 28 §§; ny 27 a §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:15, bet. 2006/07:AU4, rskr. 2006/07:86
Ändring, SFS 2006:1547
Rubrik: Lag (2006:1547) om ändring i lagen (2006:6) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 a §, ikrafttr.- och övergångsbest. i 2006:6
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:15, bet. 2006/07:AU4, rskr. 2006/07:86
Ändring, SFS 2007:393
Rubrik: Lag (2007:393) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 9 a, 14 a §§; ändr. 17, 22, 23, 26, 27 a, 28, 30, 39, 48 a, 48 b, 48 c, 48 g, 48 h §§
Ikraft: 2007-07-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Ändring, SFS 2007:413
Rubrik: Lag (2007:413) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2007-10-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Ändring, SFS 2007:810
Rubrik: Lag (2007:810) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 9 §; ny 30 a §
Ikraft: 2007-12-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:118, bet. 2007/08:AU2, rskr. 2007/08:9
Ändring, SFS 2008:33
Rubrik: Lag (2008:33) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 2008-04-07
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:AU1, rskr. 2007/08:73
Ändring, SFS 2008:310
Rubrik: Lag (2008:310) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:91, bet. 2007/08:SfU9, rskr. 2007/08:200
Ändring, SFS 2008:412
Rubrik: Lag (2008:412) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2008-07-07 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:118, bet. 2007/08:AU6, rskr. 2007/08:214
Ändring, SFS 2009:11
Rubrik: Lag (2009:11) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 68, 68 a §§; nya 68 b, 68 c, 68 d, 68 e, 70 §§
Ikraft: 2009-03-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:3, bet. 2008/09:AU5, rskr. 2008/09:27
Ändring, SFS 2009:666
Rubrik: Lag (2009:666) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 30 a §; nuvarande 28, 29 §§ betecknas 23 b, 25 a §§; ändr. 7, 16, 17, 23, den nya 23 b, 24, 25, den nya 25 a, 26, 27 a, 30, 31, 37, 48 c §§ rubr. närmast före 16 §, rubr. närmast före 16, 20 §§ sätts närmast före de nya 23 a, 19 §§; nya 15 a, 15 b, 15 c, 19, 22 a, 22 b, 23 a, 23 c, 23 d, 23 e, 23 f, 23 g §§, rubr. närmast före 23 a §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:127, bet. 2008/09:AU10, rskr. 2008/09:250
Ändring, SFS 2009:667
Rubrik: Lag (2009:667) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:127, bet. 2008/09:AU10, rskr. 2008/09:25
Ändring, SFS 2009:824
Rubrik: Lag (2009:824) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 49, 59 §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:995
Rubrik: Lag (2009:995) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 48 c, 48 d §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Ändring, SFS 2009:1437
Rubrik: Lag (2009:1437) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 3 §; ny 47 a §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:7, bet. 2009/10:AU3, rskr. 2009/10:80
CELEX-nr: 32004R0883
Ändring, SFS 2009:1596
Rubrik: Lag (2009:1596) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 12, 15, 16, 17 a §§; nya 3 a, 7 a, 15 d, 33 a §§, rubr. närmast före 33 a §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:49, bet. 2009/10:AU2, rskr. 2009/10:151
Ändring, SFS 2009:1597
Rubrik: Lag (2009:1597) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 3 a, 7 a, 15 d, 33 a §§, rubr. närmast före 33 a §; ändr. 12, 15, 17 a §§
Ikraft: 2013-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:49, bet. 2009/10:AU2, rskr. 2009/10:151
Ändring, SFS 2010:445
Rubrik: Lag (2010:445) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 1, 25 a, 34, 35, 36, 37, 39 §§, rubr. närmast före 34 §; nya 34 a, 34 b, 34 c, 35 a, 37 a, 37 b, 38 a, 39 a §§, rubr. närmast före 35, 37, 37 b §§
Ikraft: 2010-07-05 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:120, bet. 2009/10:AU13, rskr. 2009/10:275
Ändring, SFS 2010:458
Rubrik: Lag (2010:458) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Ändring, SFS 2010:1267
Rubrik: Lag (2010:1267) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 13 a, 16, 17, 20, 23 b, 69 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1449
Rubrik: Lag (2010:1449) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 59 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2010:2030
Rubrik: Lag (2010:2030) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 10, 15 a, 16, 17, 17 a, 23, 23 b §§; nya 16 a, 16 b, 16 c, 18 §§
Ikraft: 2011-01-31
Förarbeten: Prop. 2010/11:1, utg.omr.14, bet. 2010/11:AU2, rskr. 2010/11:126
Ändring, SFS 2010:2031
Rubrik: Lag (2010:2031) om ändring i lagen (2009:1597) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 a § i 2009:1597
Förarbeten: Prop. 2010/11:1, utg.omr.14, bet. 2010/11:AU2, rskr. 2010/11:126
Ändring, SFS 2010:2032
Rubrik: Lag (2010:2032) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2011-01-03
Förarbeten: Bet. 2010/11:AU2, rskr. 2010/11:126
Ändring, SFS 2011:128
Rubrik: Lag (2011:128) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:42, bet. 2010/11:AU4, rskr. 2010/11:163
Ändring, SFS 2011:1384
Rubrik: Lag (2011:1384) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:413
Rubrik: Lag (2012:413) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 14, 22, 26, 46, 49 §§
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:107, bet. 2011/12:AU12, rskr. 2011/12:233
Ändring, SFS 2013:96
Rubrik: Lag (2013:96) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 49, 60 §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:152
Rubrik: Lag (2013:152) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 44, 45 a, 66 §§, rubr. närmast före 45 a, 66 §§; nuvarande 11, 70 §§ betecknas 44, 66 §§; ändr. 9, 10, 43, 45, 46, 47, nya 44, 66 §§, rubr. närmast före 43, 46, 47 §§; nya 9 a, 11, 43 a, 43 b, 44 a, 46 a, 46 b, 47 c §§, rubr. närmast före 48, nya 66, 67 §§
Ikraft: 2013-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:12, bet. 2012/13 AU6, rskr. 2012/13:173
Ändring, SFS 2013:958
Rubrik: Lag (2013:958) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 10, 13, 15 a, 17 a §§; ny 16 d §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2015:496
Rubrik: Lag (2015:496) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr, 25 §
Ikraft: 2015-09-07
Förarbeten: Prop. 2014/15:99, utg.omr. 14, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255
Ändring, SFS 2015:761
Rubrik: Lag (2015:761) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2016-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41
Ändring, SFS 2017:587
Rubrik: Lag (2017:587) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 10, 16 c §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Ändring, SFS 2017:1126
Rubrik: Lag (2017:1126) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47
Ändring, SFS 2018:107
Rubrik: Lag (2018:107) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 27, 33 §§; ändr. 7, 26, 31, 32, 44 a, 46 b §§; nya 13 b, 44 b §§
Ikraft: 2018-07-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:53, bet. 2017/18:AU5, rskr. 2017/18:160
Ändring, SFS 2018:519
Rubrik: Lag (2018:519) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2018-07-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:152, bet. 2017/18:AU13, rskr. 2017/18:271
Ändring, SFS 2020:217
Rubrik: Lag (2020:217) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 7, 12, 13 a, 24, 36 §§
Ikraft: 2020-04-13 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/2020:146, bet. 2019/2020:FiU56, rskr. 2019/2020:212
Ändring, SFS 2020:218
Rubrik: Lag (2020:218) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 7, 12 §§
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/2020:146, bet. 2019/2020:FiU56, rskr. 2019/2020:212
Ändring, SFS 2020:219
Rubrik: Lag (2020:219) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 12, 24, 36 §§
Ikraft: 2021-01-04
Förarbeten: Prop. 2019/2020:146, bet. 2019/2020:FiU56, rskr. 2019/2020:212
Ändring, SFS 2020:477
Rubrik: Lag (2020:477) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 25 a §
Ikraft: 2020-10-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:117, bet. 2019/20:AU12, rskr. 2019/20:282
Ändring, SFS 2020:1250
Rubrik: Lag (2020:1250) om ändring i lagen (2020:219) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår 12, 24 §§ i 2020:219
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, utg.omr. 14, bet. 2020/21:AU2, rskr. 2020/21:146
Ändring, SFS 2020:1251
Rubrik: Lag (2020:1251) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår genom 2023:413
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, utg.omr. 14, bet. 2020/21:AU2, rskr. 2020/21:146
Ändring, SFS 2020:1255
Rubrik: Lag (2020:1255) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Bet. 2020/21:AU2, rskr. 2020/21:146
Ändring, SFS 2021:63
Rubrik: Lag (2021:63) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2021-02-22
Förarbeten: Prop. 2020/21:77, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:180
Ändring, SFS 2021:64
Rubrik: Lag (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår genom 2023:415
Förarbeten: Prop. 2020/21:77, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:180
Ändring, SFS 2021:324
Rubrik: Lag (2021:324) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ny 38 b §
Ikraft: 2021-05-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:123, bet. 2020/21:AU14, rskr. 2020/21:287
Ändring, SFS 2021:1285
Rubrik: Lag (2021:1285) om ändring i lagen (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår genom 2022:1833
Förarbeten: Prop. 2021/22:1, utg.omr. 14, bet. 2021/22:AU2, rskr. 2021/22:115
Ändring, SFS 2021:1286
Rubrik: Lag (2021:1286) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2022-01-03 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:1, utg.omr. 14, bet. 2021/22:AU2, rskr. 2021/22:115
Ändring, SFS 2021:1287
Rubrik: Lag (2021:1287) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår genom 2023:417
Förarbeten: Prop. 2021/22:1, utg.omr. 14, bet. 2021/22:AU2, rskr. 2021/22:115
Ändring, SFS 2022:838
Rubrik: Lag (2022:838) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ny 43 c §
Ikraft: 2022-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365
Ändring, SFS 2022:849
Rubrik: Lag (2022:849) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 15 a §; ny 16 e §
Ikraft: 2022-06-30
Förarbeten: Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365
Ändring, SFS 2022:882
Rubrik: Lag (2022:882) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:181, bet. 2021/22:SfU25, rskr. 2021/22:331
Ändring, SFS 2022:883
Rubrik: Lag (2022:883) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2026-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:181, bet. 2021/22:SfU25, rskr. 2021/22:331
Ändring, SFS 2022:1238
Rubrik: Lag (2022:1238) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 2022-12-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:216, bet. 2021/22:AU15, rskr. 2021/22:426
Ändring, SFS 2022:1321
Rubrik: Lag (2022:1321) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ny 68 f §
Ikraft: 2022-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:206, bet. 2021/22:CU30, rskr. 2021/22:447
Ändring, SFS 2022:1832
Rubrik: Lag (2022:1832) om ändring i lagen (2020:1251) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår genom 2023:412
Förarbeten: Prop. 2022/23:1, utg.omr. 14, bet. 2022/23:AU2, rskr. 2022/23:90
Ändring, SFS 2022:1833
Rubrik: Lag (2022:1833) om ändring i lagen (2021:1285) om ändring i lagen (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår 2021:1285
Förarbeten: Prop. 2022/23:1, utg.omr. 14, bet. 2022/23:AU2, rskr. 2022/23:90
Ändring, SFS 2022:1834
Rubrik: Lag (2022:1834) om ändring i lagen (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår genom 2023:414
Förarbeten: Prop. 2022/23:1, utg.omr. 14, bet. 2022/23:AU2, rskr. 2022/23:90
Ändring, SFS 2022:1835
Rubrik: Lag (2022:1835) om ändring i lagen (2021:1287) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår genom 2023:416
Förarbeten: Prop. 2022/23:1, utg.omr. 14, bet. 2022/23:AU2, rskr. 2022/23:90
Ändring, SFS 2023:412
Rubrik: Lag (2023:412) om ändring i lagen (2022:1832) om ändring i lagen (2020:1251) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår 2022:1832
Förarbeten: Prop. 2022/23:85, bet. 2022/23:AU10, rskr. 2022/23:213
Ändring, SFS 2023:413
Rubrik: Lag (2023:413) om ändring i lagen (2020:1251) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår 2020:1251
Förarbeten: Prop. 2022/23:85, bet. 2022/23:AU10, rskr. 2022/23:213
Ändring, SFS 2023:414
Rubrik: Lag (2023:414) om ändring i lagen (2022:1834) om ändring i lagen (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår 2022:1834
Förarbeten: Prop. 2022/23:85, bet. 2022/23:AU10, rskr. 2022/23:213
Ändring, SFS 2023:415
Rubrik: Lag (2023:415) om ändring i lagen (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår 2021:64
Förarbeten: Prop. 2022/23:85, bet. 2022/23:AU10, rskr. 2022/23:213
Ändring, SFS 2023:416
Rubrik: Lag (2023:416) om ändring i lagen (2022:1835) om ändring i lagen (2021:1287) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår 2022:1835
Förarbeten: Prop. 2022/23:85, bet. 2022/23:AU10, rskr. 2022/23:213
Ändring, SFS 2023:417
Rubrik: Lag (2023:417) om ändring i lagen (2021:1287) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår 2021:1287
Förarbeten: Prop. 2022/23:85, bet. 2022/23:AU10, rskr. 2022/23:213