Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:95 · Visa fulltext
Lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1996-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:35, bet. 1995/96:UU12, rskr. 1995/96:168
Ändring, SFS 1998:309
Rubrik: Lag (1998:309) om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Omfattning: ny 16 §, rubr. närmast före 16 §; begr. giltighet
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Bet. 1997/98:UU24, rskr. 1997/98:248
Ändring, SFS 1998:1451
Rubrik: Lag (1998:1451) om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6, 8, 15 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:27, bet. 1998/99:UU5, rskr. 1998/99:26
Ändring, SFS 1998:1452
Rubrik: Lag (1998:1452) om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1999-05-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:27, bet. 1998/99:UU5, rskr. 1998/99:26
Ändring, SFS 1999:185
Omfattning: ikrafttr. av 1998:1452
Ändring, SFS 2000:1231
Rubrik: Lag (2000:1231) om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2005:312
Rubrik: Lag (2005:312) om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2005:717
Rubrik: Lag (2005:717) om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2006-03-31
Förarbeten: Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1
Ändring, SFS 2010:435
Rubrik: Lag (2010:435) om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 8, 13, 14, 15 §§
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:97, bet. 2009/10:UU21, rskr. 2009/10:251
Ändring, SFS 2021:1031
Rubrik: Lag (2021:1031) om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Omfattning: upph. 9, 10 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20