Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:732 · Visa fulltext
Lag (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:190, bet. 1994/95:JuU23, rskr. 1994/95:377
Ändring, SFS 2005:309
Rubrik: Lag (2005:309) om ändring i lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2021:557
Rubrik: Lag (2021:557) om ändring i lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:165, bet. 2020/21:JuU36, rskr. 2020/21:343
Ändring, SFS 2021:1030
Rubrik: Lag (2021:1030) om ändring i lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20