Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:451 · Visa fulltext
Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 1994-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:184, bet. 1993/94:JuU28, rskr. 1993/94:322
Ändring, SFS 1995:1729
Rubrik: Lag (1995:1729) om ändring i lagen (1994:451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ny 9 a §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:784
Rubrik: Lag (1996:784) om ändring i lagen (1994:451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5, 12, 14, 16, 17, 19 §§, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 18 a §
Ikraft: 1996-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:156, bet. 1995/96:JuU21, rskr. 1995/96:249
Ändring, SFS 1998:618
Rubrik: Lag (1998:618) om ändring i lagen (1994:451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 18, 18 a, 20 §§, 1 p övergångsbest.
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275
Ändring, SFS 1999:56
Rubrik: Lag (1999:56) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:183, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 2001:509
Rubrik: Lag (2001:509) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:76, bet. 2000/01:JuU21, rskr. 2000/01:198
Ändring, SFS 2005:42
Rubrik: Lag (2005:42) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 11, 12, 14 §§
Ikraft: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:34, bet. 2004/05:JuU14, rskr. 2004/05:148
Ändring, SFS 2005:981
Rubrik: Lag (2005:981) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: upph. 9 a §; ändr. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 18 a §§; nya 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Ändring, SFS 2008:37
Rubrik: Lag (2008:37) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:127, bet. 2007/08:JuU6, rskr. 2007/08:129
Ändring, SFS 2009:819
Rubrik: Lag (2009:819) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 9 d §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:624
Rubrik: Lag (2010:624) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ändring, SFS 2013:653
Rubrik: Lag (2013:653) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2013-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:151, bet. 2012/13:SfU9, rskr. 2012/13:276
Ändring, SFS 2014:622
Rubrik: Lag (2014:622) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1572
Rubrik: Lag (2014:1572) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2015-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, utg.omr. 4, bet. 2014/15:JuU1, rskr. 2014/15:77
Ändring, SFS 2016:494
Rubrik: Lag (2016:494) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:151, bet. 2015/16:JuU30, rskr. 2015/16:241
Ändring, SFS 2018:1256
Rubrik: Lag (2018:1256) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 11, 12, 14, 15, 17 §§
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378
Ändring, SFS 2022:734
Rubrik: Lag (2022:734) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 14 §; ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Förarbeten: Prop. 2021/22:172, bet. 2021/22:JuU37, rskr. 2021/22:338
Ändring, SFS 2022:1097
Rubrik: Lag (2022:1097) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 2, 8, 9 §§
Ikraft: 2022-10-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:196, bet. 2021/22:JuU42, rskr. 2021/22:434
Ändring, SFS 2022:1868
Rubrik: Lag (2022:1868) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2023-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:1, utg.omr. 4, bet. 2022/23:JuU1, rskr. 2022/23:85