Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:451 · Visa fulltext
Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 1994-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:184, bet. 1993/94:JuU28, rskr. 1993/94:322
Ändring, SFS 1995:1729
Rubrik: Lag (1995:1729) om ändring i lagen (1994:451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ny 9 a §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:784
Rubrik: Lag (1996:784) om ändring i lagen (1994:451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5, 12, 14, 16, 17, 19 §§, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 18 a §
Ikraft: 1996-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:156, bet. 1995/96:JuU21, rskr. 1995/96:249
Ändring, SFS 1998:618
Rubrik: Lag (1998:618) om ändring i lagen (1994:451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 18, 18 a, 20 §§, 1 p övergångsbest.
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275
Ändring, SFS 1999:56
Rubrik: Lag (1999:56) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:183, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 2001:509
Rubrik: Lag (2001:509) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:76, bet. 2000/01:JuU21, rskr. 2000/01:198
Ändring, SFS 2005:42
Rubrik: Lag (2005:42) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 11, 12, 14 §§
Ikraft: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:34, bet. 2004/05:JuU14, rskr. 2004/05:148
Ändring, SFS 2005:981
Rubrik: Lag (2005:981) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: upph. 9 a §; ändr. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 18 a §§; nya 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Ändring, SFS 2008:37
Rubrik: Lag (2008:37) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:127, bet. 2007/08:JuU6, rskr. 2007/08:129
Ändring, SFS 2009:819
Rubrik: Lag (2009:819) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 9 d §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:624
Rubrik: Lag (2010:624) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ändring, SFS 2013:653
Rubrik: Lag (2013:653) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2013-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:151, bet. 2012/13:SfU9, rskr. 2012/13:276
Ändring, SFS 2014:622
Rubrik: Lag (2014:622) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1572
Rubrik: Lag (2014:1572) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2015-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, utg.omr. 4, bet. 2014/15:JuU1, rskr. 2014/15:77
Ändring, SFS 2016:494
Rubrik: Lag (2016:494) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:151, bet. 2015/16:JuU30, rskr. 2015/16:241
Ändring, SFS 2018:1256
Rubrik: Lag (2018:1256) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 11, 12, 14, 15, 17 §§
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378