Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:448 · Visa fulltext
Lag (1994:448) om pantbrevsregister
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:197, bet. 1993/94:LU33, rskr. 1993/94:349
Ändring, SFS 1995:1414
Rubrik: Lag (1995:1414) om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister
Omfattning: ändr. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Ändring, SFS 2000:252
Rubrik: Lag (2000:252) om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister
Omfattning: ändr. 3, 4, 18 §§
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Ändring, SFS 2003:257
Rubrik: Lag (2003:257) om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 7, 8 §§; nya 7 a, 11 a, 20 a §§, rubr. närmast före 7 a, 11 a, 20 a §§
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:57, bet. 2002/03:LU15, rskr. 2002/03:170
Ändring, SFS 2006:143
Rubrik: Lag (2006:143) om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister
Omfattning: ändr. 17, 19 §§, rubr. närmast före 19 §; ny 19 a §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:28, bet. 2005/06:LU17, rskr. 2005/06:159
Ändring, SFS 2006:719
Rubrik: Lag (2006:719) om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister
Omfattning: ändr. 8, 11, 17, 19 §§
Ikraft: 2006-06-07
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2008:163
Rubrik: Lag (2008:163) om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148
Ändring, SFS 2008:546
Rubrik: Lag (2008:546) om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister
Omfattning: ändr. 1, 5, 6, 7, 7 a, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 20 a, 21 §§
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223
Ändring, SFS 2008:1078
Rubrik: Lag (2008:1078) om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister
Omfattning: ändr. 19, 20 §§
Ikraft: 2009-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:17, bet. 2008/09:CU7, rskr. 2008/09:36
Ändring, SFS 2018:279
Rubrik: Lag (2018:279) om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister
Omfattning: ändr. 12 §; ny 12 a §, rubr. närmast före 12 a §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232