Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1709 · Visa fulltext
Lag (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:75, bet. 1994/95:JoU7, rskr. 1994/95:126
Ändring, SFS 1995:1389
Rubrik: Lag (1995:1389) om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 11, 12 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:8, bet. 1995/96:JoU5, rskr. 1995/96:85
Ändring, SFS 1998:130
Rubrik: Lag (1998:130) om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:48, bet. 1997/98:JoU21, rskr. 1997/98:179
Ändring, SFS 2000:1254
Rubrik: Lag (2000:1254) om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2003:252
Rubrik: Lag (2003:252) om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:41, bet. 2002/03:MJU16, rskr. 2002/03:173
Ändring, SFS 2006:824
Rubrik: Lag (2006:824) om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357
Ändring, SFS 2016:825
Rubrik: Lag (2016:825) om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 §§; nya 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, 10 f §§
Ikraft: 2016-08-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:118, bet. 2015/16:MJU17, rskr. 2015/16:297
Ändring, SFS 2017:246
Rubrik: Lag (2017:246) om ändring i lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
Omfattning: ny 7 a §
Ikraft: 2017-05-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:56, bet. 2016/17:JuU22, rskr. 2016/17:188