Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1617 · Visa fulltext
Ordningslag (1993:1617)
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1994-04-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94:JuU1, rskr. 1993/94:1
Ändring, SFS 1994:1427
Rubrik: Lag (1994:1427) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap 31 §, 3 kap 25 §
Ikraft: 1995-04-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Ändring, SFS 1998:501
Rubrik: Lag (1998:501) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:63, bet. 1997/98:TU9, rskr. 1997/98:192
Ändring, SFS 1999:1282
Rubrik: Lag (1999:1282) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap 26 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2004:489
Rubrik: Lag (2004:489) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:106, bet. 2003/04:TU13, rskr. 2003/04:260
Ändring, SFS 2005:68
Rubrik: Lag (2005:68) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap 8, 13, 28 §§, 3 kap 26, 27 §§, 4 kap 5 §
Ikraft: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:174, bet. 2004/05:JuU12, rskr. 2004/05:149
Ändring, SFS 2005:103
Rubrik: Lag (2005:103) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap 15 §
Ikraft: 2005-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:29, bet. 2004/05:MJU6, rskr. 2004/05:156, EUTL306/2003 s1
CELEX-nr: 32003L0085
Ändring, SFS 2005:901
Rubrik: Lag (2005:901) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap 8, 9 §§, rubr. närmast före 2 kap 8 §; nya 2 kap 7 a, 11 a §§, rubr. närmast före 2 kap 7 a §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:11, bet. 2005/06:JuU3, rskr. 2005/06:72
Ändring, SFS 2006:978
Rubrik: Lag (2006:978) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 2006-09-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:147, bet. 2005/06:KrU29, rskr. 2005/06:386
Ändring, SFS 2006:1215
Rubrik: Lag (2006:1215) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §
Ikraft: 2007-06-15
Förarbeten: Prop. 2005/06:212, bet. 2006/07:FöU2, rskr. 2006/07:2
Ändring, SFS 2009:101
Rubrik: Lag (2009:101) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 20 §, 3 kap. 7 §; nytt 5 kap.
Ikraft: 2009-04-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:78, bet. 2008/09:JuU18, rskr. 2008/09:173
Ändring, SFS 2010:515
Rubrik: Lag (2010:515) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 4 §§, 3 kap. 10 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Ändring, SFS 2010:1625
Rubrik: Lag (2010:1625) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap. 18, 32 §§, 3 kap. 25 §, 4 kap. 4 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Ändring, SFS 2012:214
Rubrik: Lag (2012:214) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2012-06-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195, EUTL300/2009 s51
CELEX-nr: 32009R1071
Ändring, SFS 2013:939
Rubrik: Lag (2013:939) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: upph. 2 kap. 26 §, ändr. 2 kap. 11, 27, 28 §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2014:590
Rubrik: Lag (2014:590) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 7 a, 8, 9, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 28, 29, 32 §§, 3 kap. 1, 6, 7, 14, 16, 17, 19, 20, 26 §§, 5 kap. 3 §, rubr. närmast före 2 kap. 22, 25 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2017:12
Rubrik: Lag (2017:12) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §
Ikraft: 2017-03-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:41, bet. 2016/17:JuU8, rskr. 2016/17:139
Ändring, SFS 2017:736
Rubrik: Lag (2017:736) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 3 kap. 16, 26 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2019:350
Rubrik: Lag (2019:350) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap. 18, 29, 32 §§, 3 kap. 25 §, 4 kap. 4, 11 §§
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Ändring, SFS 2021:5
Rubrik: Lag (2021:5) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §; ny 2 kap. 15 a §
Ikraft: 2021-01-10
Förarbeten: Prop. 2020/21:79, bet. 2020/21:SoU23, rskr. 2020/21:159
Ändring, SFS 2021:6
Rubrik: Lag (2021:6) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: upph. 2 kap. 15 a §; ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2022-04-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:79, bet. 2020/21:SoU23, rskr. 2020/21:159
Ändring, SFS 2021:862
Rubrik: Lag (2021:862) om ändring i lagen (2021:6) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 2021:6
Förarbeten: Prop. 2020/21:219, bet. 2021/22:SoU3, rskr. 2021/22:1
Ändring, SFS 2022:31
Rubrik: Lag (2022:31) om ändring i lagen (2021:862) om ändring i lagen (2021:6) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 2021:6
Förarbeten: Prop. 2021/22:69, bet. 2021/22:SoU9, rskr. 2021/22:128
Ändring, SFS 2022:216
Rubrik: Lag (2022:216) om ändring i lagen (2022:31) om ändring i lagen (2021:862) om ändring i lagen (2021:6) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 2021:6
Förarbeten: Prop. 2021/22:137, bet. 2021/22:SoU27, rskr. 2021/22:197
Ändring, SFS 2023:308
Rubrik: Lag (2023:308) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:67, bet. 2022/23:JuU22, rskr. 2022/23:194
Ändring, SFS 2023:426
Rubrik: Lag (2023:426) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap. 16 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:91, bet. 2022/23:JuU23, rskr. 2022/23:216
Ändring, SFS 2023:426
Rubrik: Lag (2023:426) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap. 16 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:91, bet. 2022/23:JuU23, rskr. 2022/23:216