Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:160 · Visa fulltext
Lag (1992:160) om utländska filialer m.m.
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:88, 1991/92:NU27, rskr 1991/92:185
Ändring, SFS 1992:560
Rubrik: Lag (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:113, 1991/92:NU26, rskr 1991/92:321
Ändring, SFS 1992:1243
Rubrik: Lag (1992:1243) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 9, 10, 18 §§
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:68, bet. 1992/93:LU14, rskr 1992/93:62
Ändring, SFS 1992:1324
Rubrik: Lag (1992:1324) om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 3 § , ikrafttr.best. till 1992:560
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop.1992/93:90, bet. 1992/93:NU10, rskr 1992/93:110
Ändring, SFS 1993:1311
Rubrik: Lag (1993:1311) om ändring i lagen (1992:1324) om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 3 §, ikrafttr. best. till 1992:1324
Förarbeten: Prop. 1992/93:257, bet. 1993/94:NU5, rskr. 1993/94:39
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1992:1243, 3 § 1, 3, 6 i 1992:1324 och 3 § 1, 3, 4, 6 i 1993:1311
Ändring, SFS 1994:1929
Rubrik: Lag (1994:1929) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:68, bet. 1994/95:LU13, rskr. 1994/95:131
Ändring, SFS 1994:2016
Rubrik: Lag (1994:2016) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:50, bet. 1994/95:NU12, rskr. 1994/95:164
Ändring, SFS 1995:88
Rubrik: Lag (1995:88) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:538
Rubrik: Lag (1995:538) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:152, bet. 1994/95:NU23, rskr. 1994/95:315
Ändring, SFS 1995:1558
Rubrik: Lag (1995:1558) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 13, 14, 15, 19, 22, 30 §§; nya 5 a, 14 a §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91, EGTL395/89 s36, EGTL44/89
CELEX-nr: 389L0666 389L0117
Ändring, SFS 1997:461
Rubrik: Lag (1997:461) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97:214
Ändring, SFS 1998:295
Rubrik: Lag (1998:295) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:141, bet. 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215
Ändring, SFS 1998:1493
Rubrik: Lag (1998:1493) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14
Ändring, SFS 1999:397
Rubrik: Lag (1999:397) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:87, bet. 1998/99:FiU28, rskr. 1998/99:227
Ändring, SFS 1999:1100
Rubrik: Lag (1999:1100) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2001:1187
Rubrik: Lag (2001:1187) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 14 §; ny 14 b §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:42, bet. 2001/02:SkU7, rskr. 2001/02:120
Ändring, SFS 2002:156
Rubrik: Lag (2002:156) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2002-04-27
Förarbeten: Prop. 2001/02:85, bet. 2001/02:FiU9, rskr. 2001/02:182
Ändring, SFS 2003:869
Rubrik: Lag (2003:869) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:147, bet. 2003/04:LU4, rskr. 2003/04:28
Ändring, SFS 2004:57
Rubrik: Lag (2004:57) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr 3 §
Ikraft: 2004-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2004:310
Rubrik: Lag (2003:310) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 3, 15 §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, 2003/04:34, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217, 2003/04:218
Ändring, SFS 2005:408
Rubrik: Lag (2005:408) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:133, bet. 2004/05:FiU26, rskr. 2004/05:255, EGTL9/2003 s3
CELEX-nr: 32002L0092
Ändring, SFS 2005:1128
Rubrik: Lag (2005:1128) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 3, 14 b §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:165, bet. 2005/06:FiU7, rskr. 2005/06:92
Ändring, SFS 2006:604
Rubrik: Lag (2006:604) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 13, 14 §§
Ikraft: 2006-08-18
Förarbeten: Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277
Ändring, SFS 2007:536
Rubrik: Lag (2007:536) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2008:96
Rubrik: Lag (2008:96) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 13 §; nya 13 a, 29 a §§
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138
Ändring, SFS 2009:1083
Rubrik: Lag (2009:1083) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-12-27
Förarbeten: Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18, EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2010:755
Rubrik: Lag (2010:755) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 3, 13, 14, 14 a §§
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372
Ändring, SFS 2010:845
Rubrik: Lag (2010:845) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2010-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368
Ändring, SFS 2010:846
Rubrik: Lag (2010:846) om ändring i lagen (2010:845) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 12 § i 2010:845
Förarbeten: Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372
Ändring, SFS 2010:1522
Rubrik: Lag (2010:1522) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39
Ändring, SFS 2010:1864
Rubrik: Lag (2010:1864) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:23, bet. 2010/11:FiU18, rskr. 2010/11:57
Ändring, SFS 2011:722
Rubrik: Lag (2011:722) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 2, 5, 5 a, 8, 9, 10, 15, 19, 26, 27 §§; nya 2 a §, 21 a §, 21 b §, rubr. närmast före 26 §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:87, bet. 2010/11:NU19, rskr. 2010/11:270
Ändring, SFS 2011:763
Rubrik: Lag (2011:763 ) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 3, 12 §§
Ikraft: 2011-07-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280
Ändring, SFS 2013:434
Rubrik: Lag (2013:434) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: upph. 29 a §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 2013:565
Rubrik: Lag (2013:565) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 3, 12 §§
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292
Ändring, SFS 2014:280
Rubrik: Lag (2014:280) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206
Ändring, SFS 2014:842
Rubrik: Lag (2014:842) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 9, 24 §§
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Ändring, SFS 2016:48
Rubrik: Lag (2016:48) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2016:208
Rubrik: Lag (2016:208) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:1026
Rubrik: Lag (2016:1026) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32
Ändring, SFS 2017:439
Rubrik: Lag (2017:439) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: upph. 11, 14 a, 26 §§; ändr. 14, 14 b §§; nya 11, 26 §§
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:149, bet. 2016/17:CU17, rskr. 2016/17:271
Ändring, SFS 2018:171
Rubrik: Lag (2018:171) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207
Ändring, SFS 2018:1222
Rubrik: Lag (2018:1222) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2018-10-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427
Ändring, SFS 2018:1667
Rubrik: Lag (2018:1667) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 5, 5 a, 7, 27 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2020:406
Rubrik: Lag (2020:406) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:111, bet. 2019/20:FiU42, rskr. 2019/20:249
Ändring, SFS 2020:1032
Rubrik: Lag (2020:1032) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Omfattning: ändr. 3, 12 §§
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60