Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1035 · Visa fulltext
Lag (1992:1035) om immunitet och privilegier för ministerrådsmöten och ämbetsmannakommittémöten inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK)
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Ikraft: 1992-12-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:35, bet. 1992/93:JuU2, rskr 1992/93:4
Tidsbegränsad: 1995-01-01