Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:980 · Visa fulltext
Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 1991-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:142, 1990/91:NU37, rskr 1990/91:349
Ändring, SFS 1992:558
Rubrik: Lag (1992:558) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: upph. nuvarande 2 kap; nuvarande 4 kap 1, 2, 3 §§ betecknas 5 kap 1, 2, 4 §§, nuvarande 5 kap betecknas 6 kap; ändr. 1 kap 1 §, nya 5 kap 2 §; nya 2, 4 kap, 5 kap 3 §; omtryck
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:113, 1991/92:NU26, rskr 1991/92:321
Ändring, SFS 1992:1713
Rubrik: Lag (1992:1713) om ändring i lagen (1992:558) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2, 4 §§, 4 kap 1, 5 §§
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:90, bet. 1992/93:NU10, rskr 1992/93:110
CELEX-nr: 389L0298, 38
Ändring, SFS 1992:1714
Rubrik: Lag (1992:1714) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: nya 2 kap 5, 6 §§
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:90, bet. 1992/93:NU10, rskr 1992/93:110
CELEX-nr: 389L0298
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1992:1713 och 1992:1714
Ändring, SFS 1994:803
Rubrik: Lag (1994:803) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:196, bet. 1993/94:LU32, rskr. 1993/94:422
Ändring, SFS 1995:85
Rubrik: Lag (1995:85) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:318
Rubrik: Lag (1995:318) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: nuvarande 5, 6 kap betecknas 6, 7 kap; nytt 5 kap
Ikraft: 1995-04-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:130, bet. 1994/95:NU16, rskr. 1994/95:190
Ändring, SFS 1995:1599
Rubrik: Lag (1995:1599) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §; ny 4 kap 2 a §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:62, bet. 1995/96:NU8, rskr. 1995/96:110, EGTL348/88 s62
CELEX-nr: 388L0627
Ändring, SFS 1996:777
Rubrik: Lag (1996:777) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 1996-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Ändring, SFS 1996:1019
Rubrik: Lag (1996:1019) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: nuvarande 7 kap betecknas 8 kap; nytt 7 kap
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:215, bet. 1996/97:NU4, rskr. 1996/97:10
Ändring, SFS 1996:1296
Rubrik: Lag (1996:1296) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. rubr. till 5 kap; ny 5 kap 2 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:42, bet. 1996/97:FiU13, rskr. 1996/97:64
Ändring, SFS 1999:1311
Rubrik: Lag (1999:1311) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 5 kap 1 §, rubr. närmast före 5 kap 1 §; ny 5 kap 3 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:18, bet. 1999/2000:FiU12, rskr. 1999/2000:102
Ändring, SFS 2000:70
Rubrik: Lag (2000:70) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ny 4 kap 6 §
Ikraft: 2000-03-10
Förarbeten: Prop. 1999/2000:34, bet. 1999/2000:LU9, rskr. 1999/2000:135
Ändring, SFS 2000:1094
Rubrik: Lag (2000:1094) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: upph. 7 kap; nuvarande 8 kap betecknas 7 kap; ändr. 6 kap 3 §; ny 6 kap 1 a §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48
Ändring, SFS 2002:268
Rubrik: Lag (2002:268) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: upph. 5 kap 2 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:57, bet. 2001/02:LU20, rskr. 2001/02:208
Ändring, SFS 2002:563
Rubrik: Lag (2002:563) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:150, bet. 2001/02:LU29, rskr. 2001/02:306, EGTL178/2000 s1
CELEX-nr: 32000L0031
Ändring, SFS 2004:55
Rubrik: Lag (2004:55) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1 §
Ikraft: 2004-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2005:199
Rubrik: Lag (2005:199) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 3 §§
Ikraft: 2005-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:30, bet. 2004/05:FiU24, rskr. 2004/05:190, EGTL168/2002 s43, EGTL126/2000 s1, EGTL125/2004 s44
CELEX-nr: 32002L0047, 32000L0012, 32004L0069
Ändring, SFS 2005:378
Rubrik: Lag (2005:378) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §, 6 kap 1 a, 3 §§; ny 1 kap 3, nytt 5 a kap
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:142, bet. 2004/05:FiU27, rskr. 2004/05:264, EUTL96/2003 s16, EUTL336/2003 s33
CELEX-nr: 32003L0006, 32003R2273
Ändring, SFS 2005:833
Rubrik: Lag (2005:833) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 6 kap 1 a, 3 §§; nya 2 kap 7-37 §§, 6 kap 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e §§, rubr. närmast före 2 kap 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 34, 35, 36, 37 §§, 6 kap 1, 1 b, 1 c, 1 e, 1 f, 2 §, 3 a, 4 §§; nya 2 a, 2 b kap
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:158, bet. 2005/06:FiU9, rskr. 2005/06:44, EUTL345/2003 s64, EUTL186/2005 s3, EGTL100/1980 s1, EGTL184/2001 s1
CELEX-nr: 32003L0071, 32004R0809, 319800390, 32001L0034
Ändring, SFS 2005:912
Rubrik: Lag (2005:912) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2006:454
Rubrik: Lag (2006:454) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: upph. 2 a kap; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 5, 6 §§, 6 kap 1 a, 1 c, 3 a §§; nytt 2 a kap
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:140, bet. 2005/06:LU29, rskr. 2005/06:276, EUTL142/2004 s12, EUTL345/2003 s64, EUTL186/2005 s3
CELEX-nr: 32004L0025, 32003L0071, 32004R0809
Ändring, SFS 2006:1376
Rubrik: Lag (2006:1376) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 3 §§
Ikraft: 2007-02-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10, EUTL177/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0048
Ändring, SFS 2007:365
Rubrik: Lag (2007:365) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: upph. 3 kap 4 §, 5 a kap 4 §, 4, 7 kap; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 25, 34, 37 §§, 6 kap 1 a 1 b, 1 e, 3, 3 a, 3 b, 3 e, 4 §§, rubr. närmast före 2 kap 37 §; nya 2 kap 38, 39 §§, 6 kap 1 g, 1 h, 5 §§, rubr. närmast före 6 kap 1 g, 5 §§, nya 4, 7, 8 kap
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187, EUTL345/2003 s64, EUTL390/2004 s38, EUTL69/2007 s27, EUTL186/2005 s3, EUTL375/1985 s3, EUTL79/2005 s9, EUTL141/1993 s27, EUTL35/2003 s1, EUTL336/2003 s33
CELEX-nr: 32003L0071, 32004L0109, 32007L0014, 32004R0809, 31985L0611, 32005L0001, 31993L0022, 32002L0087, 32003R2273
Ändring, SFS 2007:535
Rubrik: Lag (2007:535) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 §§, 2 a kap 3, 6, 10 §§, 2 b kap 3 §, 4 kap 1, 14, 17, 19, 21, 22 §§, 6 kap 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 1 g §§, 7 kap 1 §
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211, EUTL345/2003 s64, EUTL186/2005 s3, EUTL390/2004 s38, EGTL100/1980 s1, EGTL135/1994 s1, EGTL184/2001 s 1, EUTL79/2005 s9, EUTL145/2004 s1, EUTL114/2006 s60, EUTL336/2003 s33
CELEX-nr: 32003L0071, 32004R0809, 32004L0109,, 31980L0390, 31994L0018, 32001L0034, 32005L90001, 32004L0039, 32006L0031, 32003R2273
Ändring, SFS 2009:352
Rubrik: Lag (2009:352) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 3 §§, 4 kap. 16, 17 §§
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225, EGTL168/2002 s43, EUTL390/2004 s38, EUTL76/2008 s50, EUTL177/2006 s1, EUTL247/2007 s1, EGTL375/1985 s3, EUTL76/2008 s42, EUTL145/2004 s1, EUTL76/2008 s33
CELEX-nr: 32002L0047, 32004L0109, 32008L0022, 32006L0048, Celex 32007L0044, 31985L0611, 32008L0018 , 32004L0039, 32008L0010
Ändring, SFS 2010:1009
Rubrik: Lag (2010:1009) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 §
Ikraft: 2010-12-07
Förarbeten: Prop. 2009/10:217, bet. 2009/10:FiU31, rskr. 2009/10:373, EUTL302/2009 s1
CELEX-nr: 32009R1060
Ändring, SFS 2010:1860
Rubrik: Lag (2010:1860) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 a §; ny 6 kap. 6 §
Ikraft: 2011-03-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:17, bet. 2010/11:FiU15, rskr. 2010/11:56
Ändring, SFS 2010:2055
Rubrik: Lag (2010:2055) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 2 b kap. 1, 4 §§
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2011:732
Rubrik: Lag (2011:732) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 1 §
Ikraft: 2011-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:95, bet. 2010/11:FiU25, rskr. 2010/11:268, EGTL166/1998 s45, EUTL146/2009 s37, EUL345/2003 s64, EUTL331/2010 s120, EUTL186/2005 s3, EUTL390/2004 s38
CELEX-nr: 31998L0026, 32009L0044, 32003L0071, 32010L0078, 32004R0809, 32004L0109
Ändring, SFS 2011:880
Rubrik: Lag (2011:880) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 4 kap. 16 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38, rskr. 2010/11:315, EUTL302/2009 s32
CELEX-nr: 32009L0065
Ändring, SFS 2012:189
Rubrik: Lag (2012:189) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 2 kap. 26, 27, 34, 35, 36 §§, 4 kap. 23, 24 §§, 6 kap. 1 e, 1 h, 5 §§, rubr. närmast före 6 kap. 5 §; ny 6 kap. 5 a §
Ikraft: 2012-05-15
Förarbeten: Prop. 2011/12:70, bet. 2011/12:FiU38, rskr. 2011/12:184, EUTL331/2010 s120
CELEX-nr: 32010L0078
Ändring, SFS 2012:378
Rubrik: Lag (2012:378) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: upph. 6 kap. 1 b §, ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 29, 31, 34, 35 §§, 2 b kap. 1 §, 4 kap. 22 §, 6 kap. 1 e, 1 h, 3, 3 a §§; nytt 2 c kap.
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:129, bet. 2011/12:FiU49, rskr. 2011/12:239, EUTL327/2010 s1, EUTL345/2003 s64, EUTL331/2010 s120, EUTL186/2005 s3, EUTL390/2004 s38
CELEX-nr: 32010L0073, 32003L0071, 32010L0078, 32004R0809, 32004L0109
Ändring, SFS 2013:564
Rubrik: Lag (2013:564) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: upph. rubr.närmast efter 6 kap. 1 a §; ändr. 2 kap. 2 §, 4 kap. 16 §
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292, EUTL302/2009 s32
CELEX-nr: 32009L0065
Ändring, SFS 2014:478
Rubrik: Lag (2014:478) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 5 kap. 1 §, rubr. närmast före 5 kap.; nya 5 kap. 2, 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:111, bet. 2013/14:FiU29, rskr. 2013/14:274, EGTL166/1998 s25, EUTL201/2012 s1, EUTL177/2006 s1, EUTL247/2007 s1
CELEX-nr: 31998L0026, 32012R0648, 32006L0048, 32007L0044
Ändring, SFS 2014:974
Rubrik: Lag (2014:974) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 och 3 §§
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL176/2013 s338, EUTL201/2012 s1
CELEX-nr: 32013L0036, 32012R0648
Ändring, SFS 2015:395
Rubrik: Lag (2015:395) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 2 kap. 34 §
Ikraft: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:115, bet. 2014/15:FiU19, rskr. 2014/15:242, direktiv 2003/71/EG
Ändring, SFS 2015:712
Rubrik: Lag (2015:712) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 2 kap. 17 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38, direktiv 2009/138/EG
Ändring, SFS 2015:958
Rubrik: Lag (2015:958) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: nuvarande 6 kap. 3 b, 3 c, 3 d, 3 e §§ betecknas 6 kap. 3 l, 3 g, 3 m, 3 n §§; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 39 §, 4 kap. 2, 4, 5, 10, 18, 22 §§, 6 kap. 3 a, 3 g, 3 l, 3 m, 3 n §§, 8 kap. 1 §, rubr. närmast före 6 kap. 2, 3 a §§; nya 2 kap. 40 §, 4 kap. 13 a §, 6 kap. 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f, 3 h, 3 i, 3 j, 3 k, 3 o §§, rubr. närmast före 6 kap. 3 h, 3 m, 3 o §§
Ikraft: 2016-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:26, bet. 2015/16:FiU14, rskr. 2015/16:95, direktiv 2003/71/EG, direktiv 2004/109/EG
Ändring, SFS 2016:714
Rubrik: Lag (2016:714) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 19 §, 6 kap. 1 a §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2016-07-03
Förarbeten: Prop. 2015/16:120, bet. 2015/16:FiU36, rskr. 2015/16:272
Ändring, SFS 2016:1308
Rubrik: Lag (2016:1308) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: upph. 5 a kap.; ändr. 6 kap. 1 a, 3 §§, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2017-02-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119
Ändring, SFS 2017:680
Rubrik: Lag (2017:680) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 17 §, 6 kap. 1 e, 3 b, 3 f §§
Ikraft: 2017-08-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353, direktiv 2004/109/EG
Ändring, SFS 2018:323
Rubrik: Lag (2018:323) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246
Ändring, SFS 2018:797
Rubrik: Lag (2018:797) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1622
Rubrik: Lag (2018:1622) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 a §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:263, bet. 2018/19:FiU7, rskr. 2018/19:1
Ändring, SFS 2018:2025
Rubrik: Lag (2018:2025) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53
Ändring, SFS 2019:278
Rubrik: Lag (2019:278) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ny 3 kap. 4 §
Ikraft: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:38, bet. 2018/19:FiU37, rskr. 2018/19:200
Ändring, SFS 2019:415
Rubrik: Lag () om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: upph. 2, 2 b, 2 c kap., 2 a kap. 3, 6 §§, 6 kap. 1 e, 1 f §§, rubr. närmast före 6 kap. 1 e, 1 f §§; ändr. 1 kap. 1 §, 2 a kap. 11 §, 6 kap. 1 a, 1 c, 1 d, 1 h, 3 a, 3 b, 3 l, 3 n, 5, 5 a
Ikraft: 2019-07-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237
Ändring, SFS 2020:1156
Rubrik: Lag (2020:1156) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 d §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:24, bet. 2020/21:FiU14, rskr. 2020/21:75
Ändring, SFS 2021:487
Rubrik: Lag (2021:487) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326
Ändring, SFS 2022:982
Rubrik: Lag (2022:982) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375