Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1128 · Visa fulltext
Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:58, 1990/91:SoU13, rskr 1990/91:329
Ändring, SFS 1991:1967
Rubrik: Lag (1991:1967) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 6 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1991:1128
Förarbeten: 1991/92:SoU10, rskr 1991/92:83
Ändring, SFS 1992:564
Rubrik: Lag (1992:564) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 30, 31 §§
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:148, 1991/92:SoU20, rskr 1991/92:310
Ändring, SFS 1993:399
Rubrik: Lag (1993:399) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321
Ändring, SFS 1996:982
Rubrik: Lag (1996:982) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:196, bet. 1996/97:SoU2, rskr. 1996/97:5
Ändring, SFS 1996:1650
Rubrik: Lag (1996:1650) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 48 §; ny 38 a §
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1997:1100
Rubrik: Lag (1997:1100) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 34 §, 9 p övergångsbest.
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Ändring, SFS 1998:1663
Rubrik: Lag (1998:1663) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Ändring, SFS 1999:53
Rubrik: Lag (1999:53) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 21, 24 §§
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:183, 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 2000:353
Rubrik: Lag (2000:353) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: upph. 26 §; nuvarande 6 § betecknas 6 b §; ändr. 3, 4, den nya 6 b, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 48 §§; nya 2 a, 2 b, 6, 6 a, 25 a, 31 a §§
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:44, bet. 1999/2000:SoU13, rskr. 1999/2000:207
Ändring, SFS 2001:469
Rubrik: Lag (2001:469) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 31 a §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2003:1163
Rubrik: Lag (2003:1163) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107
Ändring, SFS 2005:373
Rubrik: Lag (2005:373) om ändring i lagen (1991:1128) om psykatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:89, bet. 2004/05:SoU19, rskr. 2004/05:258
Ändring, SFS 2005:731
Rubrik: Lag (2005:731) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2006-03-31
Förarbeten: Prop. 2004/05:170 och 172, bet. 2004/05:SfU18, rskr. 2005/06:2
Ändring, SFS 2006:247
Rubrik: Lag (2006:247) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ny 15 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:63, bet. 2005/06:SoU14, rskr. 2005/06:195
Ändring, SFS 2006:617
Rubrik: Lag (2006:617) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:93, bet. 2005/06:JuU21, rskr. 2005/06:319
Ändring, SFS 2006:663
Rubrik: Lag (2006:663) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 23, 32, 38 a, 39 §§; nya 20 a, 22 a, 22 b §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:195, bet. 2005/06:SoU28, rskr. 2005/06:342
Ändring, SFS 2007:244
Rubrik: Lag (2007:244) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 4, 43 §§
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153
Ändring, SFS 2008:415
Rubrik: Lag (2008:415) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: upph. 25 a §; ändr. 1, 2, 3, 4, 6 b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 25, 27, 31, 32, 33, 38 a, 39, 40, 41, 42, 47 §§, rubr. närmast före 15 §; nya 7 a, 26, 26 a §§, rubr. närmast före 18, 26 §§; omtryck
Ikraft: 2008-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:70,bet. 2007/08:SoU15, rskr. 2007/08:178
Ändring, SFS 2008:1059
Rubrik: Lag (2008:1059) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 38 a §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:36, bet. 2008/09:SoU4, rskr. 2008/09:62
Ändring, SFS 2009:449
Rubrik: Lag (2009:449) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:809
Rubrik: Lag (2009:809) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 7, 9, 10, 12, 26 a, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37 §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:1961
Rubrik: Lag (2010:1961) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:1171
Rubrik: Lag (2011:1171) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2012-10-16
Förarbeten: Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21
Ändring, SFS 2012:578
Rubrik: Förordning (2012:578) om ikraftträdande av lagen (2011:1171) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ikrafttr. av 2011:1171
Ändring, SFS 2012:780
Rubrik: Lag (2012:780) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 31 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51
Ändring, SFS 2012:938
Rubrik: Lag (2012:938) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 19, 20, 22 b, 49 §§
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2014:522
Rubrik: Lag (2014:522) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 21, 22 b §§, nya 23 a, 23 b §§
Ikraft: 2014-10-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:119, bet. 2013/14:SoU27, rskr. 2013/14:290
Ändring, SFS 2014:754
Rubrik: Lag (2014:754) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:824
Rubrik: Lag (2014:824) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:106, rskr. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327
Ändring, SFS 2017:37
Rubrik: Lag (2017:37) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:134
Rubrik: Lag (2017:134) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 47 §; nya 47 a, 47 b §§
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Ändring, SFS 2017:369
Rubrik: Lag (2017:369) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 7, 7 a, 17 §§; ny 18 a §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:94, bet. 2016/17:SoU15, rskr. 2016/17:255
Ändring, SFS 2017:373
Rubrik: Lag (2017:373) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259
Ändring, SFS 2018:798
Rubrik: Lag (2018:798) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 5, 30 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2019:302
Rubrik: Lag (2019:302) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 37 §; ny 37 a §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227
Ändring, SFS 2019:359
Rubrik: Lag (2019:359) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Ändring, SFS 2019:876
Rubrik: Lag (2019:876) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 1, 4, 7 a, 15, 40 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:354
Rubrik: Lag (2020:354) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: nuvarande 20 a § betecknas 20 b §; ändr. 6 a, 19, 20, 22 b, 23, 32, 38 a, 39 §§; nya 19 a, 20 a, 22 c, 31 b §§, rubr. närmast före 31 b §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:84, bet. 2019/20:SoU15, rskr. 2019/20:270
Ändring, SFS 2022:703
Rubrik: Lag (2022:703) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:131, bet. 2021/22:JuU30, rskr. 2021/22:323