Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:668 · Visa fulltext
Lag (1990:668) om nedsättning av vissa underhållsbidrag
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:110, 1989/90:SkU30, rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1990:1449
Rubrik: Lag (1990:1449) om ändring i lagen (1990:668) om nedsättning av underhållsbidrag
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:54, 1990/91:SkU10, rskr 1990/91:106