Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:97 · Visa fulltext
Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:6, KU 1987/88:16, rskr 1987/88:113
Ändring, SFS 1989:652
Rubrik: Lag (1989:652) om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 1989-09-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:124, 1988/89:JuU25, rskr 1988/89:313
Ändring, SFS 1991:214
Rubrik: Lag (1991:214) om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop.1990/91:80, 1990/91:JuU18, rskr 1990/91:216
Ändring, SFS 1991:363
Omfattning: ikrafttr. av 1991:214
Ändring, SFS 1993:11
Rubrik: Lag (1993:11) om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1993-03-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:109, bet. 1992/93:JuU12, rskr. 1992/93:104
Ändring, SFS 1993:1610
Rubrik: Lag (1993:1610) om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:33, bet. 1993/94:FöU3, rskr. 1993/94:71
Ändring, SFS 1994:1641
Rubrik: Lag (1994:1641) om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ändring, SFS 1995:1509
Rubrik: Lag (1995:1509) om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 1996-02-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:85, bet. 1995/96:JuU11, rskr. 1995/96:125
Ändring, SFS 1996:1643
Rubrik: Lag (1996:1643) om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1999:941
Rubrik: Lag (1999:941) om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Omfattning: ändr. 1, 5, 7 §§
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 2001:548
Rubrik: Lag (2001:548) om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:53, bet. 2000/01:FöU3, rskr. 2000/01:180
Ändring, SFS 2006:371
Rubrik: Lag (2006:371) om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:55, bet. 2005/06:KU27, rskr. 2005/06:227
Ändring, SFS 2007:986
Rubrik: Lag (2007:986) om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:178, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11
Ändring, SFS 2008:856
Rubrik: Lag (2008:856) om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:163, bet. 2008/09:JuU3, rskr. 2008/09:6
Ändring, SFS 2009:799
Rubrik: Lag (2009:799) om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:982
Rubrik: Lag (2010:982) om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2010:1503
Rubrik: Lag (2010:1503) om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2010:1952
Rubrik: Lag (2010:1952) om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2012:282
Rubrik: Lag (2012:282) om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212
Ändring, SFS 2014:1426
Rubrik: Lag (2014:1426) om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:237, bet. 2014/15:JuU2, rskr. 2014/15:22
Ändring, SFS 2019:863
Rubrik: Lag (2019:863) om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:63
Rubrik: Lag (2020:63) om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2020-04-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:64, bet. 2019/20:JuU19, rskr. 2019/20:170