Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:688 · Visa fulltext
Lag (1988:688) om kontaktförbud
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:137, JuU 1987/88:42, rskr 1987/88:320
Ändring, SFS 1989:1075
Rubrik: Lag (1989:1075) om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud
Omfattning: upph. 25 §; ändr. 24 §, rubr. närmast före 24 §
Ikraft: 1990-04-01
Förarbeten: 1989/90:JuU5, rskr 1989/90:65
Ändring, SFS 1996:263
Rubrik: Lag (1996:263) om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud
Omfattning: ändr. 19, 21 §§
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 2003:484
Rubrik: Lag (2003:484) om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud
Omfattning: ändr. 2, 4, 6, 14, 15, 19 §§; nya 1 a, 6 a, 7 a, 13 a §§
Ikraft: 2003-09-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:70, bet. 2002/03:Ju17, rskr. 2002/03:224
Ändring, SFS 2009:437
Rubrik: Lag (2009:437) om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:1953
Rubrik: Lag (2010:1953) om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:487
Rubrik: Lag (2011:487) om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 8, 9, 11, 12, 13, 13 a, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 1, 23, 24 §§; nya 2 a, 12 a, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 26 §
Ikraft: 2011-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236
Ändring, SFS 2013:974
Rubrik: Lag (2013:974) om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:186, bet. 2013/14:JuU6, rskr. 2013/14:68
Ändring, SFS 2014:620
Rubrik: Lag (2014:620) om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud
Omfattning: ändr. 9, 12 a, 13 a §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2018:408
Rubrik: Lag (2018:408) om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud
Omfattning: ändr. 2, 2 a, 4, 7 a, 12 a, 13 a, 24, 25, 26 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:81, bet. 2017/18:JuU25, rskr. 2017/18:255
Ändring, SFS 2018:793
Rubrik: Lag (2018:793) om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2021:1109
Rubrik: Lag (2021:1109) om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud
Omfattning: ändr. 1 a, 2, 24 §§
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:217, bet. 2021/22:JuU8, rskr. 2021/22:39