Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:822 · Visa fulltext
Lag (1987:822) om internationella köp
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:128, LU 1986/87:31, rskr 1986/87:266
Ändring, SFS 1988:843
Rubrik: Förordning (1988:843) om ikraftträdande av lagen (1987:822) om internationella köp
Omfattning: ikrafttr.
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 2011:852
Rubrik: Lag (2011:852) om ändring i lagen (1987:822) om internationella köp
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2012-12-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:97, bet. 2010/11:CU28, rskr. 2010/11:291
Ändring, SFS 2012:602
Rubrik: Förordning (2012:602) om ikraftträdande av lagen (2011:852) om ändring i lagen (1987:822) om internationella köp
Omfattning: ikrafttr. av 2011:852