Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:672 · Visa fulltext
Konkurslag (1987:672)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1987:1135
Rubrik: Lag (1987:1135) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §; begr. giltighet
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:2, AU 1987/88:6, rskr 1987/88:53
Ändring, SFS 1988:1371
Rubrik: Lag (1988:1371) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 2 §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:31, 1988/89:LU11, rskr 1988/89:35
Ändring, SFS 1989:1002
Rubrik: Lag (1989:1002) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap 13 §, 16 kap 8 §
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:3, 1989/90:SkU1, rskr 1989/90:38
Ändring, SFS 1989:1084
Rubrik: Lag (1989:1084) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 2, 13 §§, 8 kap 7 §, 9 kap 5 §
Ikraft: 1990-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:34, 1989/90:NU14, rskr 1989/90:93
Ändring, SFS 1990:457
Rubrik: Lag (1990:457) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 16 kap 9 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:71, 1989/90:JuU32, rskr 1989/90:292
Ändring, SFS 1990:1072
Rubrik: Lag (1990:1072) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 21 §, 9 kap 14 §, 11 kap 21 §, 12 kap 16 §; ny 11 kap 13 a §
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:22, 1990/91:LU10, rskr 1990/91:33
Ändring, SFS 1991:857
Rubrik: Lag (1991:857) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 3 kap 9 §, 5 kap 11 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av 1991:857
Ändring, SFS 1991:999
Rubrik: Lag (1991:999) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap 7, 10 §§
Ikraft: 1991-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:142, 1990/91:NU37, rskr 1990/91:349
Ändring, SFS 1991:1562
Rubrik: Lag (1991:1562) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:179, 1991/92:KU7, rskr 1991/92:37
Ändring, SFS 1992:498
Rubrik: Lag (1992:498) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:139, 1991/92:LU37, rskr 1991/92:318
Ändring, SFS 1992:555
Rubrik: Lag (1992:555) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap 7, 10 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:113, 1991/92:NU26, rskr 1991/92:321
Ändring, SFS 1994:344
Rubrik: Lag (1994:344) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:123, bet. 1993/94:LU26, rskr. 1993/94:303
Ändring, SFS 1994:446
Rubrik: Lag (1994:446) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap 6 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:191, bet. 1993/94:LU30, rskr. 1993/94:350
Ändring, SFS 1994:481
Rubrik: Lag (1994:481) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 4 kap 13, 19 §§
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:151, bet. 1993/94:SkU31, rskr. 1993/94:335
Ändring, SFS 1994:1050
Rubrik: Lag (1994:1050) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 16 kap 9 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Ändring, SFS 1995:308
Rubrik: Lag (1995:308) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 3 kap 4, 7 §§; ny 7 kap 14 a §
Ikraft: 1996-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172
Ändring, SFS 1995:793
Rubrik: Lag (1995:793) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 3 kap 6 §, 6 kap 2, 3, 5 §§, 7 kap 12, 13, 14, 22, 28, 30 §§, 8 kap 3, 6, 7 §§, 9 kap 14 §, 11 kap 10 §, rubr. till 16 kap; nya 15 kap 5, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 15 kap 5 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:189, bet. 1994/95:LU31, rskr. 1994/95:411
Ändring, SFS 1995:1584
Rubrik: Lag (1995:1584) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §, 9 kap 5 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:60, 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1996:129
Rubrik: Lag (1996:129) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §
Ikraft: 1996-04-01
Förarbeten: Bet. 1995/96:LU29, rskr. 1995/96:166
Ändring, SFS 1996:132
Rubrik: Lag (1996:132) om ändring i lagen (1995:308) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 3 kap 7 § i 1995:308
Förarbeten: Bet. 1995/96:LU29, rskr. 1995/96:166
Ändring, SFS 1996:775
Rubrik: Lag (1996:775) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §, 12 kap 11, 21 §§; ny 2 kap 10 a §
Ikraft: 1996-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Ändring, SFS 1996:1056
Rubrik: Lag (1996:1056) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 5 kap 14 §
Ikraft: 1996-12-01
Förarbeten: Bet. 1996/97:LU5, rskr. 1996/97:19
Ändring, SFS 1996:1440
Rubrik: Lag (1996:1440) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 25 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr.4, bet. 1996/97:JuU1, rskr. 1996/97:96
Ändring, SFS 1998:810
Rubrik: Lag (1998:810) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ny 7 kap 16 a §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20, rskr. 1997/98:278
Ändring, SFS 1999:125
Rubrik: Lag (1999:125) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:35, bet. 1998/99:JuU12, rskr. 1998/99:142
Ändring, SFS 1999:1095
Rubrik: Lag (1999:1095) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §, 6 kap 1 §, 7 kap 19 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1310
Rubrik: Lag (1999:1310) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap 7, 10 §§
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:18, bet. 1999/2000:FiU12, rskr. 1999/2000:102
Ändring, SFS 2000:504
Rubrik: Lag (2000:504) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:82, bet. 1999/2000:SkU21, rskr. 1999/2000:245
Ändring, SFS 2001:97
Rubrik: Lag (2001:97) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:21, bet. 2000/01:JuU7, rskr. 2000/01:134
Ändring, SFS 2001:383
Rubrik: Lag (2001:383) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap 8 §
Ikraft: 2001-12-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24, rskr. 2000/01:223
Ändring, SFS 2001:933
Rubrik: Lag (2001:933) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 15 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:150, bet. 2001/02:LU5, rskr. 2001/02:50
Ändring, SFS 2002:266
Rubrik: Lag (2002:266) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap 12 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:57, bet. 2001/02:LU20, rskr. 2001/02:208
Ändring, SFS 2002:1125
Rubrik: Lag (2002:1125) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 9, 15 §§
Ikraft: 2003-03-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:191, bet. 2002/03:KU13, rskr. 2002/03:38
Ändring, SFS 2003:538
Rubrik: Lag (2003:538) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap 10 a §, 4 kap 1 §, 11 kap 22 §, 12 kap 11, 21 §§, 14 kap 18 §; ny 5 kap 18 §, rubr. nämst före 5 kap 18 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:694
Rubrik: Lag (2003:694) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 13 kap 8 §, 16 kap 8 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:893
Rubrik: Lag (2003:893) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 14 kap 11 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:112, bet. 2003/03:LU1, rskr. 2003/05:25
Ändring, SFS 2004:241
Rubrik: Lag (2004:241) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 15 kap 5, 6, 8 §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:34, bet.2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Ändring, SFS 2004:306
Rubrik: Lag (2004:306) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217
Ändring, SFS 2004:431
Rubrik: Lag (2004:431) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 13, 18, 20, 21 §§, 9 kap 5 §, 12 kap 2 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2005:115
Rubrik: Lag (2005:115) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap 9 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160
Ändring, SFS 2005:190
Rubrik: Lag (2005:190) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 14 kap 2, 8, 10, 14 §§, 7 kap 3 §
Ikraft: 2005-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:35, bet. 2004/05:BoU3, rskr. 2004/05:189
Ändring, SFS 2005:196
Rubrik: Lag (2005:196) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 5 kap 16 §, 8 kap 10 §
Ikraft: 2005-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:30, bet. 2004/05:FiU24, rskr. 2004/05:190, EGTL168/2002 s43
CELEX-nr: 32002L0047
Ändring, SFS 2005:243
Rubrik: Lag (2005:243) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 12 kap 28 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:69, bet. 2004/05:JuU24, rskr. 2004/05:208
Ändring, SFS 2005:909
Rubrik: Lag (2005:909) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 15 §, 15 kap 5 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2005:1052
Rubrik: Lag (2005:1052) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93
Ändring, SFS 2006:231
Rubrik: Lag (2006:231) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §
Ikraft: 2006-05-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Ändring, SFS 2006:551
Rubrik: Lag (2006:551) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:124, bet. 2005/06:LU35, rskr. 2005/06:286
Ändring, SFS 2006:706
Rubrik: Lag (2006:706) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: upph. 13 kap 8 §; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 6, 12 §§, 7 kap 25 § 16 kap 8 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:533
Rubrik: Lag (2007:533) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2008:993
Rubrik: Lag (2008:993) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 12 kap 11, 21 §§, 14 kap 18 §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34
Ändring, SFS 2008:1077
Rubrik: Lag (2008:1077) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 11 kap 22 §
Ikraft: 2009-03-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:17, bet. 2008/09:CU7, rskr. 2008/09:36
Ändring, SFS 2010:1239
Rubrik: Lag (2010:1239) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 9 kap. 20 §, 14 kap. 3 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1512
Rubrik: Lag (2010:1512) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap. 19 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39
Ändring, SFS 2010:1951
Rubrik: Lag (2010:1951) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap. 9, 15, 17 §§
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2010:2052
Rubrik: Lag (2010:2052) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §, 8 kap. 7 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2011:731
Rubrik: Lag (2011:731 ) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap. 10 §
Ikraft: 2011-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:95, bet. 2010/11:FiU25, rskr. 2010/11:268, EUTL166/1998 s45, EGTL168/2002 s43, EUTL146/2009 s37
CELEX-nr: 31998L0026, 32002L0047, 32009L0044
Ändring, SFS 2011:762
Rubrik: Lag (2011:762) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280
Ändring, SFS 2011:1328
Rubrik: Lag (2011:1328) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2014:152
Rubrik: Lag (2014:152) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap. 11 §
Ikraft: 2014-10-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:43, bet. 2013/14:CU16, rskr. 2013/14:167
Ändring, SFS 2014:513
Rubrik: Lag (2014:513) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap. 10 §
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:111, bet. 2013/14:FiU29, rskr. 2013/14:274, EUTL52/2013 s41
CELEX-nr: 32013R0153
Ändring, SFS 2014:610
Rubrik: Lag (2014:610) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 17 kap. 7 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:841
Rubrik: Lag (2014:841) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 16 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Ändring, SFS 2014:1456
Rubrik: Lag (2014:1456) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2015-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21
Ändring, SFS 2015:711
Rubrik: Lag (2015:711) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap. 7 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38
Ändring, SFS 2015:1023
Rubrik: Lag (2015:1023) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117
Ändring, SFS 2016:681
Rubrik: Lag (2016:681) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Ändring, SFS 2017:479
Rubrik: Lag (2017:479) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2017-06-26
Förarbeten: Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260
Ändring, SFS 2018:713
Rubrik: Lag (2018:713) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap. 15 §, 15 kap. 5 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:792
Rubrik: Lag (2018:792) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap. 26 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1911
Rubrik: Lag (2018:1911) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:250
Rubrik: Lag (2019:250) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: upph. 15 kap. 6, 7, 8 §§; ändr. 15 kap. 5 §, rubr. närmast före 15 kap. 5 §
Ikraft: 2019-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205
Ändring, SFS 2019:745
Rubrik: Lag (2019:745) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap. 13 §, 8 kap. 7 §, 9 kap. 5 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2019:862
Rubrik: Lag (2019:862) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 11 kap. 11 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:1031
Rubrik: Lag (2020:1031) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap. 13 §, 9 kap. 5 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60
Ändring, SFS 2021:538
Rubrik: Lag (2021:538) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 6 kap. 3 §; nuvarande 2 kap. 2 § betecknas 2 kap. 2 a §; ändr. 2 kap. 1, 3, 4, 24 §§, 6 kap. 3, 4, 5, 6, 9, 14 §§, 7 kap. 12, 13, 14, 19, 20, 22, 28, 30 §§, 8 kap. 2, 9, 10 §§, 9 kap. 5, 6, 7, 8, 9, 21 §§, 10 kap. 2 §, 11 kap. 12, 13 a, 21 §§, 12 kap. 8, 10 §§, 15 kap. 1, 4 §§ rubr. närmast före 7 kap. 30 §; nya 2 kap. 2 §, 6 kap. 2 a, 2 b, 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 6 kap. 2 a §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr. 2020/21:318
Ändring, SFS 2021:791
Rubrik: Lag (2021:791) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: upph. 7 kap. 14 a §; ändr. 3 kap. 4, 6 §§
Ikraft: 2021-08-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:161, bet. 2020/21:CU21, rskr. 2020/21:405
Ändring, SFS 2022:979
Rubrik: Lag (2022:979) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 a §, 5 kap. 14 §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375