Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:439 · Visa fulltext
Lag (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga
Departement: Finansdepartementet ESA
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:84, AU 1986/87:17, rskr 1986/87:281
Ändring, SFS 1991:1680
Rubrik: Lag (1991:1680) om ändring i lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1999:862
Rubrik: Lag (1999:862) om ändring i lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga
Omfattning: upph. 2 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:138, bet. 1999/2000:AU3, rskr. 1999/2000:27