Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:163 · Visa fulltext
Lag (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:67, UbU 1985/86:10, rskr 1985/86:143
Ändring, SFS 1991:1112
Rubrik: Lag (1991:1112) om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet för grundläggande svenskundervisning för invandrare
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3 §§
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:115, 1990/91:UbU17, rskr 1990/91:357
Ändring, SFS 2010:863
Rubrik: Lag (2010:863) om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3 §§
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2013:616
Rubrik: Lag (2013:616) om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2013-08-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:143, bet. 2012/13:AU11, rskr. 2012/13:284
Ändring, SFS 2015:483
Rubrik: Lag (2015:483) om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246
Ändring, SFS 2022:841
Rubrik: Lag (2022:841) om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2022-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365