Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:6 · Visa fulltext
Lag (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1980/81:35, LU 1980/81:7, rskr 1980/81:41
Ändring, SFS 1983:156
Rubrik: Förordning (1983:156) om ikraftträdande av lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
Omfattning: ikrafttr. i förhållande till Danmark och Finland
Ikraft: 1983-05-01
Ändring, SFS 1986:182
Rubrik: Förordning (1986:182) om ikraftträdande av lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
Omfattning: ikrafttr. i förhållande till Norge
Ikraft: 1986-05-01
Ändring, SFS 1987:676
Rubrik: Lag (1987:676) om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
Omfattning: ändr. 2, 13 §§
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1994:1023
Rubrik: Lag (1994:1023) om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av 1994:1023
Ändring, SFS 2005:1049
Rubrik: Lag (2005:1049) om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93, EGTL160/2000 s1
CELEX-nr: 32000R1346
Ändring, SFS 2015:1019
Rubrik: Lag (2015:1019) om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117
Ändring, SFS 2017:475
Rubrik: Lag (2017:475) om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-06-26
Förarbeten: Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260