Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:411 · Visa fulltext
Lag (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och regioner
Departement: Finansdepartementet K
Förarbeten: Prop. 1978/79:157, KU 1978/79:40, rskr 1978/79:363
Ändring, SFS 1980:278
Rubrik: Lag (1980:278) om ändring i lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar
Omfattning: ändr. 1 kap 19 §, 2 kap 9 §, 3 kap 14 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:105, KU 1979/80:46, rskr 1979/80:270
Ändring, SFS 1982:1056
Rubrik: Lag (1982:1056) om ändring i lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar
Omfattning: upph. 3 kap 15 §; ändr. 3 kap 14 §
Förarbeten: Prop. 1982/83:19, KU 1982/83:8, rskr 1982/83:30
Ändring, SFS 1982:1252
Rubrik: Lag (1982:1252) om ändring i lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar
Omfattning: ändr. 1 kap 20, 21 §§, 3 kap 16 §
Förarbeten: Prop. 1982/83:48, KU 1982/83:15, rskr 1982/83:75
Ändring, SFS 1988:198
Rubrik: Lag (1988:198) om ändring i lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar
Omfattning: upph. 3 kap; ändr. författningsrubr.; omtryck
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:67, KU 1987/88:30, rskr 1987/88:181
Ändring, SFS 1991:1693
Rubrik: Lag (1991:1693) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landstingskommuner
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 kap 19 §, 2 kap 1, 6, 7, 8, 9, 10 §§, rubr. till 2 kap
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1995:46
Rubrik: Lag (1995:46) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 1 kap 19 §, 2 kap 9 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1997:164
Rubrik: Lag (1997:164) om ändring i lagen (1979:411) om Sveriges indelning i kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 1 kap 24 §
Ikraft: 1997-06-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:70, bet. 1996/97:KU16, rskr. 1996/97:177
Ändring, SFS 1997:827
Rubrik: Lag (1997:827) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 1 kap 24 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Bet. 1997/98:KU7, rskr. 1997/98:15, 1997/98:16
Ändring, SFS 1998:238
Rubrik: Lag (1998:238) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 1 kap 24 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Ändring, SFS 2003:687
Rubrik: Lag (2003:687) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 1 kap 24 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2005:841
Rubrik: Lag (2005:841) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 1 kap 24 §; ny 3 kap
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:163, bet. 2005/06:KU9, rskr. 2005/06:33
Ändring, SFS 2009:791
Rubrik: Lag (2009:791) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 1 kap. 19 §, 2 kap. 9 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2016:740
Rubrik: Lag (2016:740) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting
Omfattning: upph. 2 kap.; nuvarande 3 kap. betecknas 4 kap.; ändr. 1 kap. 17, 18 §§; nya 2, 3 kap.
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:121, bet- 2015/16:KU25, rskr. 2015/16:291
Ändring, SFS 2017:732
Rubrik: Lag (2017:732) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 1 kap. 19 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 8, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 34, 36, 37, 40 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2019:834
Rubrik: Lag (2019:834) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2 kap. 1, 3, 4, 6, 7, 7 a, 8 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 27, 29, 30, 32, 34, 37, 39, 40 §§, 4 kap. 1 §, rubr. 2 kap.; nya 2 kap. 1 a, 7 a §§,
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48