Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:1001 · Visa fulltext
Lag (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1979/80:5, LU 1979/80:12, rskr 1979/80:47
Ändring, SFS 1990:1529
Rubrik: Lag (1990:1529) om ändring i lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1991-03-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:8, 1990/91:LU13, rskr 1990/91:53
Ändring, SFS 2005:441
Rubrik: Lag (2005:441) om ändring i lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden
Omfattning: ny 5 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284