Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:511 · Visa fulltext
Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1977-01-01
Förarbeten: Prop. 1975/76:113, JuU 1975/76:37, rskr 1975/76:351
Ändring, SFS 1976:906
Rubrik: Förordning (1976:906) om ikraftträdande av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1980:581
Rubrik: Lag (1980:581) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1981-01-01
Förarbeten: Prop. 1979/80:122, JuU 1979/80:44, rskr 1979/80:391
Ändring, SFS 1984:391
Rubrik: Lag (1984:391) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 7-10 §§; omtryck
Ikraft: 1984-10-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:111, JuU 1983/84:27, rskr 1983/84:331
Ändring, SFS 1984:725
Rubrik: Förordning (1984:725) om ikraftträdande av lagen (1984:391) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
Omfattning: ikrafttr. av 1984:391
Ikraft: 1984-10-01
Ändring, SFS 1998:26
Rubrik: Lag (1998:26) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998-04-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:175, bet. 1997/98:JuU7, rskr. 1997/98:138
Ändring, SFS 1998:1751
Rubrik: Lag (1998:1751) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
Omfattning: ändr. 4, 6 §§; ny 7 a §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr. 4, bet. 1998/99:JuU1, rskr. 1998/99:80
Ändring, SFS 2005:973
Rubrik: Lag (2005:973) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
Omfattning: ändr. 4, 7 a §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Ändring, SFS 2014:583
Rubrik: Lag (2014:583) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
Omfattning: ändr. 4, 7, 7 a §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262