Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:206 · Visa fulltext
Lag (1976:206) om felparkeringsavgift
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten: Prop. 1975/76:106, TU 1975/76:14, rskr 1975/76:240
Ändring, SFS 1976:1124
Rubrik: Lag (1976:1124) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 13 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:40, TU 1976/77:14, rskr 1976/77:86
Ändring, SFS 1976:1125
Rubrik: Förordning (1976:1125) om ikraftträdande av lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och lagen (1976:1124) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ikrafttr. av 1976:206 och 1976:1124
Ändring, SFS 1979:562
Rubrik: Lag (1979:562) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 13 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:111 (bil. 5), TU 1978/79:27, rskr 1978/79:420
Ändring, SFS 1980:979
Rubrik: Lag (1980:979) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:178, TU 1980/81:1, rskr 1980/81:29
Ändring, SFS 1981:142
Rubrik: Lag (1981:142) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 1, 3, 6, 16 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1980/81:21, TU 1980/81:4, rskr 1980/81:46
Ändring, SFS 1981:143
Rubrik: Förordning (1981:143) om ikraftträdande av lagen (1981:142) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ikrafttr. av 1981:142
Ändring, SFS 1981:837
Rubrik: Lag (1981:837) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 9, 13 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1982:195
Rubrik: Lag (1982:195) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 13 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:96, SkU 1981/82:38, rskr 1981/82:178
Ändring, SFS 1984:319
Rubrik: Lag (1984:319) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:104, TU 1983/84:25, rskr 1983/84:314
Ändring, SFS 1985:19
Rubrik: Lag (1985:19) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 1985-04-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:6, TU 1984/85:6, rskr 1984/85:80
Ändring, SFS 1987:25
Rubrik: Lag (1987:25) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 5, 16 §§; omtryck
Ikraft: 1987-03-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:51, TU 1986/87:10, rskr 1986/87:105
Ändring, SFS 1988:1180
Rubrik: Lag (1988:1180) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 4, 9, 10, 15, 16 §§; ny 10 a §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:6, 1988/89:TU2, rskr 1988/89:9
Ändring, SFS 1989:358
Rubrik: Lag (1989:358) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:78, 1988/89:JuU20, rskr 1988/89:260
Ändring, SFS 1992:633
Rubrik: Lag (1992:633) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ändring, SFS 1993:517
Rubrik: Lag (1993:517) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 10 a, 11 §§
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:216, bet. 1992/93:JuU34, rskr. 1992/93:373
Ändring, SFS 1993:900
Rubrik: Lag (1993:900) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ändring, SFS 1996:257
Rubrik: Lag (1996:257) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: upph. 11, 12 §§; ändr. 10, 10 a §§
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 1997:487
Rubrik: Lag (1997:487) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 2001:564
Rubrik: Lag (2001:564) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2005:697
Rubrik: Lag (2005:697) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:697) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ikrafttr. av 2005:697
Ändring, SFS 2008:1361
Rubrik: Lag (2008:1361) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2014:719
Rubrik: Lag (2014:719) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2020:507
Rubrik: Lag (2020:507) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: nya 11, 11 a, 11 b, 11 c §§
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:67, bet. 2019/20: TU13, rskr. 2019/20:306