Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:424 · Visa fulltext
Lag (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning
Departement: Näringsdepartementet RSN
Förarbeten: Prop. 1975:38, NU 1975:25, rskr 1975:153
Ändring, SFS 1985:245
Rubrik: Lag (1985:245) om ändring i lagen (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:100 (bil. 14 s. 63), NU 1984/85:20, rskr 1984/85:209