Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:579 · Visa fulltext
Lag (1974:579) om handläggningen av nådeärenden
Departement: Justitiedepartementet L6
Förarbeten: Prop. 1974:35, KU 1974:21, rskr 1974:160
Ändring, SFS 1981:1089
Rubrik: Lag (1981:1089) om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:154, JuU 1981/82:10, rskr 1981/82:44
Ändring, SFS 2009:346
Rubrik: Lag (2009:346) om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:117, bet. 2008/09:JuU16, rskr. 2008/09:213
Ändring, SFS 2010:1423
Rubrik: Lag (2010:1423) om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29
Ändring, SFS 2010:1502
Rubrik: Lag (2010:1502) om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31