Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:211 · Visa fulltext
Bisjukdomslag (1974:211)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Förarbeten: Prop. 1974:24, JoU 1974:8, rskr 1974:146
Ändring, SFS 1990:94
Rubrik: Lag (1990:94) om ändring i bisjukdomslagen (1974:211)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6, 9 §§
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:57, 1989/90:JoU13, rskr 1989/90:114
Ändring, SFS 1991:390
Rubrik: Lag (1991:390) om ändring i bisjukdomslagen (1974:211)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:99, 1990/91:JoU27, rskr 1990/91:276
Ändring, SFS 1995:35
Rubrik: Lag (1995:35) om ändring i bisjukdomslagen (1974:211)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 2012:80
Rubrik: Lag (2012:80) om ändring i bisjukdomslagen (1974:211)
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135