Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:182 · Visa fulltext
Inkassolag (1974:182)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1974:42, NU 1974:17, rskr 1974:133
Ändring, SFS 1975:744
Omfattning: ändr. 17, 19 §§
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1980:527
Rubrik: Lag (1980:527) om ändring i inkassolagen (1974:182)
Omfattning: ändr. 2, 13 §§
Förarbeten: NU 1979/80:66, rskr 1979/80:415
Ändring, SFS 1980:969
Rubrik: Lag (1980:969) om ändring i inkassolagen (1974:182)
Omfattning: upph. 16 §; ändr. 11 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:10, NU 1980/81:25, rskr 1980/81:82
Ändring, SFS 1981:738
Rubrik: Lag (1981:738) om ändring i inkassolagen (1974:182)
Omfattning: ändr. 1-3, 5, 7, 10, 11, 12, 17 §§, rubr. närmast före 1, 2, 4 §§; nya 10 a, 17 a §§, rubr. närmast före 9, 10, 10 a, 11, 12, 17 a §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1980/81:10, NU 1980/81:30, rskr 1980/81:429
Ändring, SFS 1981:1055
Rubrik: Lag (1981:1055) om ändring i lagen (1981:738) om ändring i inkassolagen (1974:182)
Omfattning: utgår rubr. närmast före 17 a §; ändr. 11 §
Förarbeten: NU 1981/82:3, rskr 1981/82:27
Ändring, SFS 1985:356
Rubrik: Lag (1985:356) om ändring i inkassolagen (1974:182)
Omfattning: ändr. 15, 17 §§
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:90, NU 1984/85:19, rskr 1984/85:243
Ändring, SFS 1988:1396
Rubrik: Lag (1988:1396) om ändring i inkassolagen (1974:182)
Omfattning: ändr. 2, 13 §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:143, 1988/89:FiU4, rskr 1988/89:30
Ändring, SFS 1994:1398
Rubrik: Lag (1994:1398) om ändring i inkassolagen (1974:1398)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:51, bet. 1994/95:KU20, rskr. 1994/95:36
Ändring, SFS 1998:381
Rubrik: Lag (1998:381) om ändring i inkassolagen (1974:182)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 1999:73
Rubrik: Lag (1999:73) om ändring i inkassolagen (1974:182)
Omfattning: ändr. 1, 2, 13, 17 §§
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:181, bet. 1998/99:JuU7, rskr. 1998/99:133
Ändring, SFS 2006:691
Rubrik: Lag (2006:691) om ändring i inkassolagen (1974:182)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2009:415
Rubrik: Lag (2009:415) om ändring i inkassolagen (1974:182)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2020:1110
Rubrik: Lag (2020:1110) om ändring i inkassolagen (1974:182)
Omfattning: ändr. 2, 10 a, 13, 14, 15, 19 §§
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, utg.omr. 1, bet. 2020/21:KU1, rskr. 2020/21:86