Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:980 · Visa fulltext
Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.
Departement: Finansdepartementet S3
Förarbeten: Prop. 1973:187, SkU 1973:69, rskr 1973:358
Ändring, SFS 1987:1238
Rubrik: Lag (1987:1238) om ändring i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:42, SkU 1987/88:16, rskr 1987/88:97
Ändring, SFS 1991:158
Rubrik: Lag (1991:158) om ändring i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:75, 1990/91:SkU16, rskr 1990/91:173
Ändring, SFS 1994:1556
Rubrik: Lag (1994:1556) om ändring i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:34, bet. 1994/95:SkU8, rskr. 1994/95:96
Ändring, SFS 1999:406
Rubrik: Lag (1999:406) om ändring i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 2000:1282
Rubrik: Lag (2000:1282) om ändring i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§; ny 4 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71