Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:119 · Visa fulltext
Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Prop. 1972:6, SoU 2, rskr 88
Ändring, SFS 1975:737
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1980:214
Rubrik: Lag (1980:214) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1991:514
Rubrik: Lag (1991:514) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1993:1285
Rubrik: Lag (1993:1285) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:197, bet. 1993/94:SoU5, rskr. 1993/94:6
Ändring, SFS 1995:23
Rubrik: Lag (1995:23) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 2009:411
Rubrik: Lag (2009:411) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2012:456
Rubrik: Lag (2012:456) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 8 §§; nya 3 a, 4 a, 9 §§
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:142, bet. 2011/12:SoU23, rskr. 2011/12:259
Ändring, SFS 2013:405
Rubrik: Lag (2013:405) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:107, bet. 2012/13:SoU24, rskr. 2012/13:231