Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:116 · Visa fulltext
Kungörelse (1972:116) om tull- och skattefrihet vid uppförande och underhåll av vissa stängsel för renar
Departement: Utrikesdepartementet
Ändring, SFS 1999:481
Rubrik: Förordning (1999:481) om ändring i kungörelsen (1972:116) om tull- och skattefrihet vid uppförande och underhåll av vissa stängsel för renar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999-07-01