Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:995 · Visa fulltext
Lag (1970:995) om införande av nya jordabalken
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: Prop. 1970:145, 3LU 81, rskr 444
Ändring, SFS 1971:484
Omfattning: ändr. 51 §
Förarbeten: Prop. 1971:12, LU 9, rskr 125
Ändring, SFS 1971:547
Omfattning: ändr. 4, 52 §§
Förarbeten: Prop. 1971:106, JuU 13, rskr 204
Ändring, SFS 1971:1210
Omfattning: ändr. 41, 44 §§; ny 58 a §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1971:179, LU 27, rskr 354
Ändring, SFS 1973:897
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 1973:152, LU 1973:34, rskr 1973:321
Ändring, SFS 1976:194
Rubrik: Lag (1976:194) om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken
Omfattning: ändr. 38 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:81, LU 1975/76:21, rskr 1975/76:238
Ändring, SFS 1979:564
Rubrik: Lag (1979:564) om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken
Omfattning: ändr. 9 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:111 (bil. 5), TU 1978/79:27, rskr 1978/79:420
Ändring, SFS 1983:176
Rubrik: Lag (1983:176) om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken
Omfattning: ny 60 a §
Ikraft: 1983-05-10
Förarbeten: Prop. 1982/83:54, LU 1982/83:30, rskr 1982/83:229
Ändring, SFS 1984:663
Rubrik: Lag (1984:663) om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken
Omfattning: ändr. 60 a §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:128, LU 1983/84:36, rskr 1983/84:413
Ändring, SFS 1984:699
Rubrik: Lag (1984:699) om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken
Omfattning: upph. 51 §
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:137, BoU 1983/84:29, rskr 1983/84:378
Ändring, SFS 2000:227
Rubrik: Lag (2000:227) om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken
Omfattning: upph. 58 a, 59 §§; ändr. 10 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Ändring, SFS 2008:155
Rubrik: Lag (2008:155) om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148
Ändring, SFS 2020:364
Rubrik: Lag (2020:364) om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken
Omfattning: ändr. 38, 45 §§
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:125, bet. 2019/20:CU20, rskr. 2019/20:283