Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:912 · Visa fulltext
Lag (1970:912) med anledning av Riksskatteverkets inrättande
Departement: Finansdepartementet S3
Förarbeten: Prop. 1970:191, BeU 67, rskr 454