Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1968:64 · Visa fulltext
Narkotikastrafflag (1968:64)
Departement: Justitiedepartementet L5
Förarbeten: Prop. 1968:7; 2LU 1968:1; Rskr 1968:81
Ändring, SFS 1969:33
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1972:193
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1972:67, JuU 14, rskr 213
Ändring, SFS 1980:28
Rubrik: Lag (1980:28) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:111 (bil. 4 p. 2.1), JuU 1979/80:9, rskr 1979/80:89
Ändring, SFS 1981:226
Rubrik: Lag (1981:226) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:76, JuU 1980/81:25, rskr 1980/81:211
Ändring, SFS 1981:468
Rubrik: Lag (1981:468) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:106, JuU 1980/81:38, rskr 1980/81:380
Ändring, SFS 1983:363
Rubrik: Lag (1983:363) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 1, 4-7 §§; nya 3 a, 5 a, 8 §§
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:141, JuU 1982/83:37, rskr 1982/83:316
Ändring, SFS 1985:9
Rubrik: Lag (1985:9) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraft: 1985-03-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:46, JuU 1984/85:12, rskr 1984/85:103
Ändring, SFS 1988:286
Rubrik: Lag (1988:286) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:71, JuU 1987/88:13, rskr 1987/88:280
Ändring, SFS 1992:861
Rubrik: Lag (1992:861) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: upph. 5 a §; ändr. 8 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:107, 1992/93:SoU21, rskr 1991/92:342
Ändring, SFS 1993:211
Rubrik: Lag (1993:211) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:142, bet. 1992/93:JuU17, rskr 1992/93:221
Ändring, SFS 1993:364
Rubrik: Lag (1993:364) om ändring i lagen (1992:861) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1992:861
Förarbeten: Prop. 1992/93:186, bet. 1992/93:SoU24, rskr 1992/93:323
Ändring, SFS 1994:1419
Rubrik: Lag (1994:1419) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1995-04-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Ändring, SFS 1999:43
Rubrik: Lag (1999:43) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:183, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 2000:1228
Rubrik: Lag (2000:1228) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 3 a, 4, 5 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2005:290
Rubrik: Lag (2005:290) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2006:46
Rubrik: Lag (2006:46) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7 §§; nya 3 b, 9 §§
Ikraft: 2006-05-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:42, bet. 2005/06:JuU10, rskr. 2005/06:147, EUTL047/2004 s1, EUTL022/2005 s1
CELEX-nr: 32004R0273, 32005R0111
Ändring, SFS 2016:488
Rubrik: Lag (2016:488) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:111, bet. 2015/16:JuU15, rskr. 2015/16:233
Ändring, SFS 2019:355
Rubrik: Lag (2019:355) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239