Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1957:668 · Visa fulltext
Lag (1957:668) om utlämning för brott
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Förarbeten: Prop. 1957:156; 1LU 1957:37; Rskr 1957:377
Ändring, SFS 1959:255
Omfattning: ny 26 §
Ändring, SFS 1962:82
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1964:176
Omfattning: ändr. 4, 5, 11 §§
Ändring, SFS 1973:124
Omfattning: ändr. 18 §
Förarbeten: Prop. 1972:132, JuU 1973:1, rskr 1973:21
Ändring, SFS 1975:292
Omfattning: upph. 3 §; nuvarande 25, 26 §§ betecknas 26, 27 §§; ändr. 1, 4, 9-12, 14-17, 20-24, den nya 26 §§; ny 25 §
Förarbeten: Prop. 1975:35, JuU 1975:13, rskr 1975:112
Ändring, SFS 1979:98
Rubrik: Lag (1979:98) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: ändr. 9, 14 §§
Förarbeten: Prop. 1978/79:80, JuU 1978/79:18, rskr 1978/79:157
Ändring, SFS 1980:182
Rubrik: Lag (1980:182) om ändring i lagen(1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: upph. 19 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1981:1090
Rubrik: Lag (1981:1090) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: ändr. 15-17, 24 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:154, JuU 1981/82:10, rskr 1981/82:44
Ändring, SFS 1981:1297
Rubrik: Lag (1981:1297) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: ändr. 23 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:201, JuU 1981/82:13, rskr 1981/82:54
Ändring, SFS 1983:168
Rubrik: Förordning (1983:168) om ikraftträdande av lagen (1979:98) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: ikrafttr. av 1979:98
Ikraft: 1983-06-05
Ändring, SFS 1983:227
Rubrik: Lag (1983:227) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: ändr. 16, 20, 22 §§; ny 26 a §
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:91, JuU 1982/83:27, rskr 1982/83:242
Ändring, SFS 1986:658
Rubrik: Lag (1986:658) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1987-06-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:9, JuU 1985/86:24, rskr 1985/86:213
Ändring, SFS 1992:109
Rubrik: Lag (1992:109) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1992-04-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:46, 1991/92:JuU6, rskr 1991/92:116
Ändring, SFS 1994:2066
Rubrik: Lag (1994:2066) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning av brott
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Ändring, SFS 1996:1628
Rubrik: Lag (1996:1628) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1997:209
Rubrik: Lag (1997:209) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: nya 28-40 §§, rubr. närmast före 28 §
Ikraft: 1999-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:88, bet. 1995/96:JuU15, rskr. 1996/97:198
Ändring, SFS 1999:746
Rubrik: Förordning (1999:746) om ikraftträdande av lagen (1997:209) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: ikrafttr. av 1997:209 såvitt avser Tyskland och Spanien
Ikraft: 1999-10-01
Ändring, SFS 2000:567
Rubrik: Lag (2000:567) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: ändr. 14, 23, 26 §§
Ikraft: 2000-10-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216
Ändring, SFS 2000:701
Rubrik: Förordning (2000:701) om ikraftträdande i förhållande till Österrike och Nederländerna av lagen (1997:209) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: ikrafttr. av 1997:209 såvitt avser Österrike och Nederländerna
Ikraft: 2000-09-27
Ändring, SFS 2001:612
Rubrik: Lag (2001:612) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: upph. 40 §; ändr. 1, 2, 4, 6, 10, 14, 16, 26, 28, 32 §§, rubr. närmast före 1, 23 §§ sätts närmast före 2, 24 §§, rubr. närmast före 2 §; nya 3, 3 a, 3 b, 3 c, 12 a, 27 a §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:83, bet. 2000/01:JuU26, rskr. 2000/01:281
Ändring, SFS 2001:758
Rubrik: Förordning (2001:758) om ikraftträdande i förhållande till Luxemburg av lagen (1997:209) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: ikrafttr. av 1997:209 såvitt avser Luxemburg
Ikraft: 2001-11-06
Ändring, SFS 2002:234
Rubrik: Förordning (2002:234) om ikraftträdande i förhållande till Storbritannien och Nordirland av lagen (1997:209) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: ikrafttr. av 1997:209 såvitt avser Storbritannien och Nordirland
Ikraft: 2002-05-13
Ändring, SFS 2002:722
Rubrik: Förordning (2002:722) om ikraftträdande i förhållande till Belgien av lagen (1997:209) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: ikrafttr. av 1997:209 såvitt avser Belgien
Ikraft: 2002-10-14
Ändring, SFS 2003:1158
Rubrik: Lag (2003:1158) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: upph. 3, 3 a, 3 b, 3 c, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 §§, rubr. närmast före 28 §; nuvarande 27 a § betecknas 27 §; ändr. 1, 2, 4, 6, 10, 12 a, 16, 20, 26, 26 a §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107, EGTL190/2002 s1
CELEX-nr: 32002F0584
Ändring, SFS 2004:1001
Rubrik: Lag (2004:1001) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:7, bet. 2004/05:FöU2, rskr. 2004/05:44
Ändring, SFS 2005:503
Rubrik: Lag (2005:503) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: ny 26 b §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:46, bet. 2004/05:JuU35, rskr. 2004/05:288
Ändring, SFS 2011:1166
Rubrik: Lag (2011:1166) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: ändr. 1, 26, 26 b §§
Ikraft: 2012-10-16 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21
Ändring, SFS 2012:573
Rubrik: Förordning (2012:573) om ikraftträdande av lagen (2011:1166) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: ikrafttr. av 2011:1166
Ändring, SFS 2014:635
Rubrik: Lag (2014:635) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: ändr. 20, 26, 26 a §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:104
Rubrik: Lag (2015:104) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: ändr. 23, 26 §§
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110
Ändring, SFS 2017:141
Rubrik: Lag (2017:141) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: ändr. 26 a §; ny 26 c §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Ändring, SFS 2020:386
Rubrik: Lag (2020:386) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: upph. 27 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:89, bet. 2019/20:JuU40, rskr. 2019/20:274
Ändring, SFS 2021:710
Rubrik: Lag (2021:710) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2021-07-15
Förarbeten: Prop. 2020/21:197, bet. 2020/21:JuU38, rskr. 2020/21:423
Ändring, SFS 2021:1019
Rubrik: Lag (2021:1019) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20