Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1940:176 · Visa fulltext
Lag (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Förarbeten: Rskr 1940:18
Ändring, SFS 1957:290
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1982:261
Rubrik: Lag (1982:261) om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
Omfattning: ändr. 1-3 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:87, TU 1981/82:18, rskr 1981/82:176
Ändring, SFS 1991:256
Rubrik: Lag (1991:256) om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1992:1418
Rubrik: Lag (1992:1418) om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1994:1014
Rubrik: Lag (1994:1014) om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av 1994:1014
Ändring, SFS 1994:1627
Rubrik: Lag (1994:1627) om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ändring, SFS 2000:851
Rubrik: Lag (2000:851) om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 4 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:116, bet. 2000/01:TU2, rskr. 2000/01:12