Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1921:475 · Visa fulltext
Stadgar (1921:475) för kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund
Departement: Utbildningsdepartementet
Ändring, SFS 1947:252
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1958:346
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ändring, SFS 1961:492
Omfattning: ändr. 2-4, 6, 9, 11 §§
Ändring, SFS 1965:545
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§